Výběrové řízení na "Likvidaci komínu bývalé kotelny"


Zadavatel: Základní škola Zárubova v Praze 12 vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu

Zveřejněno 21. 4. 2021

Podrobné zadání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu a přílohy:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

KRYCÍ LIST NABÍDKY

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

SMLOUVA O DÍLO

VÝKAZ VÝMĚR

 

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018