Souboj čtenářů 2019


Soutěž ve znalosti obsahu knih, kterou realizuje společnost Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou, přináší zajímavé knížky do škol a motivuje žáky ke čtení a povídání o knížkách.

V rámci kampaně Rosteme s knihou se třída 6. A zapojila do 10. ročníku celorepublikové soutěže Souboj čtenářů. Žáci čtou pět doporučených titulů českých autorů -  Cukrárna U Šilhavého Jima, H2O a tajná vodní mise, Prašina,Trable s tátou a Kdo zabil Snížka. Ve znalostech přečtených knih soutěžili v on-line kole 15. dubna, jehož se účastnulo 12 škol z celé republiky.

V rámci třídního kolektivu mají děti za úkol přečíst některou ze zadaných knih, které si mezi sebou rozdělí. V soutěži pak celý kolektiv odpovídá co nejpřesněji na kvízové otázky, které prověřují znalosti žáků o obsahu knih získané četbou.
Soutěž usiluje o zvyšování čtenářské gramotnosti. Je založena na aktivní motivaci dětí „soupeřit, soutěžit“ ve znalostech, pedagogům poskytuje podporu při motivaci žáků, jak děti přivést zábavnou formou ke knihám. Při četbě si děti vedou svůj poznámkový blok, který mohou během odpovídání na otázky používat. Důležitou aktivitou během přípravy na soutěž je také vznik a podpora čtenářských skupin. Děti mezi sebou i s učitelem diskutují o knihách, což má nejen silný socializační vliv, především ale přivádí děti k práci s textem, jeho hlubšímu poznání a analýze. Výsledkem je zdokonalení dovedností spojených s porozuměním textu, ve kterých české děti vykazují v mezinárodním srovnání dlouhodobé zhoršení.

Souboj čtenářů je soutěž vycházející ze švýcarského projektu La bataille des livres (Bitva knih). Pilotní verze projektu v České republice proběhla v roce 2010 ve spolupráci se třemi pražskými školami.

Školní parlamenty - 1. setání šk. roku 2018/19


Žáci 9. třídy naší školy se aktivně podíleli na setkání školních parlamentů v modřanském Prioru na Sofijském náměstí 11. prosince 2018. S panem učitelem Kadlecem si přivedli i budoucí zájemce o tuto činnost z 6. ročníků. Všichni měli možnost seznámit se s novým vedením radnice Prahy 12. Vše moderoval p. ředitel ZŠ prof. Švejcara Mgr. O. Lněnička. Většina členů parlamentů 9 ZŠ navrhovala zlepšení životního prostředí Prahy 12, poukazovala i na problémy s dopravou, přechodů, málo zeleně i skupin problémových dětí v Modřanech. Vedení radnice pečlivě naslouchalo. Parlamenty se budou scházet častěji, i na všech školách v Modřanech. Všichni si slíbili, že udělají vše pro propagaci škol na Praze 12, včetně koordinátorů. Je na co se tedy těšit do budoucna.

Zapsal p. uč. Kadlec. Druhým koordinátorem je p. uč Strejčková

Dějepisná olympiáda 2018/19


21. 11. 2018 se uskutečnilo pro třídy 8. a 9. ročníku školní kolo dějepisné olympiády. Téma znělo „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb cesty jako tepny civilizace“. Zúčastnilo se celkem 37 žáků a žákyň. Vítězem a postupující se stal Matěj Damián, který ve vyšším kole bude školu za Prahu 12 reprezentovat 17. 1. 2019. Žáci řešili úlohy o Sámovi, Velké Moravě, evropském kolonializmu, Komenském, železnicích, velocipedech aj. podobné úkoly. Všem, co splnili limit nad 60 % správných odpovědí, gratuluji.

František Kadlec - učitel

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018