I. Stupeň

 • I. A
 • I. B
 • II. A
 • II. B
 • III. A
 • III. B
 • IV. A
 • IV. B
 • V. A
 • V. B

II. Stupeň

 • VI.
 • VII. A
 • VII. B
 • VIII. A
 • VIII. B
 • IX. A
 • IX. B

Rozvrh třídy I. A

I.A 1 2 3 4 5
Pondělí Čs Mt Tv Pr  
Úterý Čs Mt Čs Vv  
Středa Čs Tv Pr Čs  
Čtvrtek Čs Mt Aj Pv Čs
Pátek Čs Mt Čs Hv  

Rozvrh třídy I. B

I. B 1 2 3 4 5
Pondělí Čs Mt Tv Pr  
Úterý Čs Mt Čs Vv  
Středa Čs Tv Pr Čs  
Čtvrtek Čs Mt Aj Pv Čs
Pátek Čs Mt Čs Hv  

Rozvrh třídy II. A

II. A 1 2 3 4 5
Pondělí Čs Mt Pr Tv Čs
Úterý Čs Mt Čs Aj Pv
Středa Mt Čs Pr Vv  
Čtvrtek Čs Tv Mt Čs  
Pátek Čs Mt Čs Hv  

Rozvrh třídy II. B

II. B 1 2 3 4 5
Pondělí Čs Mt Pr Tv Čs
Úterý Čs Mt Aj Pv Čs
Středa Mt Čs Pr Vv  
Čtvrtek Čs Tv Mt Čs  
Pátek Čs Mt Čs Hv  

Rozvrh třídy III. A

III. A 1 2 3 4 5
Pondělí Čs Mt Čs Pr Tv
Úterý Čs Mt Čs Aj Pv
Středa Čs Aj Mt Tv Čs
Čtvrtek Čs Mt Aj Pr Vv
Pátek Čs Mt Čs Hv  

Rozvrh třídy III. B

III. B 1 2 3 4 5
Pondělí Čs Mt Čs Pr Tv
Úterý Čs Aj Mt Čs Pv
Středa Čs Mt Aj Tv Čs
Čtvrtek Čs Mt Hv Aj  
Pátek Čs Mt Čs Pr Vv

Rozvrh třídy IV. A

IV. A 1 2 3 4 5
Pondělí Čs Mt Hv Aj Pří
Úterý Mt Čs Vla Vv Vv
Středa Čs Mt Tv Pří Aj
Čtvrtek Mt Čs Vla Čs Pv
Pátek Čs Mt Aj Tv Čs

Rozvrh třídy IV. B

IV. B 1 2 3 4 5
Pondělí Čs Mt Aj Pří Hv
Úterý Mt Čs Vla Vv Vv
Středa Čs Mt Tv Pří Aj
Čtvrtek Mt Čs Vla Pv Čs
Pátek Aj Mt Čs Tv Čs

Rozvrh třídy V. A

V. A 1 2 3 4 5 6
Pondělí Mt Čs Vla Aj Vv Vv
Úterý Čs Mt Pří Pv IKTL IKTL
Středa Mt Čs Aj Vla Tv  
Čtvrtek Čs Mt Čs Aj Pří Hv
Pátek Mt Tv Čs Čs    

Rozvrh třídy V. B

V. B 1 2 3 4 5 6
Pondělí Mt Čs Aj Vla Vv Vv
Úterý Čs Mt Čs Pv IKTS IKTS
Středa Mt Čs Pří Aj Tv  
Čtvrtek Čs Mt Aj Vla Čs Hv
Pátek Mt Tv Čs Pří    

Rozvrh třídy VI.

VI. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pondělí Čj Aj M IKT IKT      
Pv Pv
Úterý Hv D Tv Z Čj Čj      
Středa Aj M VkZ Vv Vv      
Čtvrtek Čj Čj Tv M Aj   Tp Tp  
M M   Sh Sh
Pátek VkO Čj Fy D          

Rozvrh třídy VII. A

VII. A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pondělí Rj M Vv Vv VkZ D        
Šj
Úterý Aj Čj M Tv Hv VkO        
Středa Čj Čj M Z Fy Rj   Sh Sh  
Šj   Tp Tp
Čtvrtek Aj Čj Tv Fy          
Pátek Čj Aj M D Z          

Rozvrh třídy VII. B

VII. B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pondělí Rj Čj M Aj D        
Šj
Úterý Čj M VkZ Tv VkO Z        
Středa Aj M Čj Fy D Rj   Sh Sh  
Šj   Tp Tp
Čtvrtek Čj Čj Z Tv Vv Vv        
Pátek M Hv Fy Aj            

Rozvrh třídy VIII. A

VIII. A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pondělí M Čj Fy Aj D      
Úterý Čj Čj M Ch Tv Rj   Tp Tp
Šj
Středa D M Z VkO   VvL VvL  
PvS PvS
Čtvrtek Ch Rj M Z Tv Aj   KAj KAj
Šj
Pátek Čj M Aj Fy Hv        

Rozvrh třídy VIII. B

VIII. B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pondělí M Ch D Fy Čj Aj      
Úterý Z M Čj Čj Tv Rj   Tp Tp
Šj
Středa M M Aj VkO   VvS VvS  
PvL PvL
Čtvrtek D Rj M Tv Z   KAj KAj
Šj
Pátek Fy Aj Čj Ch Hv        

Rozvrh třídy IX. A

IX. A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pondělí Aj M Fy Čj M   Tp Tp  
Úterý Ch Aj D M Rj Tv   VvL VvL
Šj
Středa M VkO Čj Čj Fy Pv   KAj KAj
Čtvrtek Aj Ch Čj Z Tv      
Pátek Rj D M Hv Aj        
Šj

Rozvrh třídy IX. B

IX. B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pondělí Ch M Čj Fy Aj   Tp Tp  
Úterý M D Aj Rj Tv   VvS VvS
Šj
Středa Čj Čj M Hv Z Aj   KAj KAj
Čtvrtek M Aj Ch Čj Fy Tv      
Pátek Rj M D VkO Pv        
Šj
Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018