Roční plán ŠD


Září:

 • Poučení o bezpečnosti a požární ochraně
 • Bezpečná cesta do školy
 • Poznáváme nejbližší okolí (škola, domov, orientace)
 • Seznamujeme se s pravidly ŠD a organizací života ve škole
 • Osvojujeme si základy osobní hygieny a pečujeme o zdraví své i ostatních (mytí rukou, předcházení úrazům)
 • Pozorujeme začínající změny v přírodě
 • 23. 9. podzimní den

Říjen:

 • Dodržujeme režim dne
 • Lidský život od narození ke stáří
 • Vzájemná komunikace, kamarádství
 • Využíváme odpočinkové zóny s různým sportovním náčiním
 • Seznamujeme se s rostlinami, které rostou v lese, sadě, na zahradě (výtvarné zpracování)
 • Orientace v krajině
 • Sběr přírodnin
 • 28. 10. začátek zimního času

Listopad:

 • Život v naší rodině
 • Orientace v čase
 • Den otevřených dveří
 • Advent
 • Rozvíjíme tělesnou zdatnost při tělovýchovných chvilkách v ŠD a při sportovní a tělovýchovné činnosti venku
 • Změny barev v přírodě

Prosinec:

 • Mediální výchova (rozhovory, besedy)
 • Čert a Mikuláš (tradice)
 • Vánoce (dárečky, přání, výzdoba ŠD)
 • Zima (změny v přírodě)
 • Jak se oblékáme
 • 21. 12. zimní den

Leden:

 • Vánoční dárek – kniha (výstavka)
 • Péče o zvířata v zimě
 • Sportovní zařízení v okolí naší školy
 • Zásady chování a jednání při sportování
 • Sportování dříve a dnes, paralympiáda
 • Hry na sněhu a stavby ze sněhu

Únor:

 • Zdravotnictví (střediska, lékařská péče – vycházky, povídání)
 • Péče o zdraví své i druhých (prevence, hygiena)
 • Jak předcházíme úrazům
 • Květiny jsou také živé
 • Masopoust
 • Valentýn

Březen:

 • Zdraví, životní styl
 • Zásady zdravé výživy
 • „Čteme si každý den alespoň 20 minut?“
 • „Jak se budí semínko?“
 • MDŽ
 • Velikonoce (výzdoba ŠD, tradice, zvyky)
 • 21. 3. – první jarní den

Duben:

 • Ekologie
 • Den Země
 • Příroda se probouzí
 • 30. 3. začátek letního času
 • 30. 4. pálení čarodějnic
 • Jarní hry

Květen:

 • Kultura v okolí bydliště a ve městě
 • Zásady společenské etikety
 • Svátek matek
 • Neleníme v zeleni

Červen:

 • Mezinárodní den dětí (hry, soutěže)
 • 21. 6. letní den
 • Léto – pestrost v přírodě (herbáře)
 • Těšíme se na prázdniny (cestování)
 • Bezpečnost o prázdninách 

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018