Operační program Praha - pól růstu ČR - VÝZVA 54 - ZAČLEŇOVÁNÍ A PODPORA ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM


Základní škola Zárubova v Praze 12

PROJEKT:     Společnou cestou k toleranci v multikulturním světě II.
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001638

Projekt je zaměřen na kombinaci témat - podpora dětí s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ), projektová výuka ve třídách, komunitní aktivity apod. podporující proinkluzivní prostředí školy. Kombinací výše uvedených aktivit chceme vytvořit rámec kontinuální podpory integrace, spolupráce a vytváření pozitivního a podpůrného multikulturního prostředí.

Prioritní cíle projektu:

 1. Zlepšení podmínek pro vzdělání žáků z řad cizinců - intenzivní práce s cizinci se zapojením zkušených pedagogů a lektorů (př. pomoc se začleněním do multikulturní společnosti, zintenzivnění proinkluzivnosti; odstranění negativních stereotypů a předsudků ve společnosti aj.)
 2. Šíření a aplikace proinkluzivních témat mezi všemi žáky školy prostřednictvím nejen běžných hodin, ale
 3. zejména cíleným projektovým vyučováním.
 4. Šíření osvěty o problematice inkluze mezi členy pedagogického sboru - zejména reflexe zahraničních stáží
 5. Důraz na sociální komunikaci žákovských kolektivů.

Naplnění cílů - pomocí synergie vybraných podpůrných opatření - kombinací aktivit projektu, jejich četností a intenzitou a také individuálním cíleným přístupem.

AKTIVITY REALIZOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

 • Intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka
 • Prázdninové jazykové kurzy
 • Doučování dětí s OMJ ve školách
 • Projektová výuka – třídní projekty dopolední pro jednotlivé třídy; půlroční kontinuální projekty
 • Stáže pedagogických pracovníků
 • Tematická setkání s rodiči za účasti externího odborníka (Meta, Proxima Sociale apod.)
 • Komunitně osvětová setkávání
 • Volnočasové kluby

Logo EU

           

Spolupráce v projektu


Banner Meta o.p.s

Projekt ZeMěMy 2020


 

 

 

 

Projekt ZeMěMy 2020

Integrace cizinců na Praze 12

ZŠ Zárubova

 

ZeMěMy se stalo již každoroční podzimní tradicí všech základních škol Prahy 12, financováno je z projektu „Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2020“, podpořeného Ministerstvem vnitra a MČ Praha 12. Organizace a koordinace ročníku 2020 se ujal tým pedagogů u nás - na Zárubovce a pro všechny zapojené školy se jednalo vzhledem k opakovanému uzavření škol o ročník nejnáročnější.

Základní filozofií a integračním prvkem je začleňování cizinců - cíleně plánované a realizované aktivity napomáhají vytvářet podnětné multikulturní prostředí kolektivů tříd a celé školy. Metody projektové výuky umožňují všem žákům (a zejména cizincům) odstraňovat jazykovou bariéru a posilovat komunikační, sociální, pracovní a další kompetence.

Na každé škole probíhaly nejrůznější workshopy, společným výstupem se staly dvě knihy:

Etnorecepty z „dvanáctky“ ZDE (bude doplněno)

Etnoworkshopy z „dvanáctky“ ZDE (bude doplněno)

Prezentace zapojených škol:

 • ZŠ Angel  - prezentace ZDE
 • ZŠ K Dolům - prezentace ZDE
 • ZŠ Na Beránku - video YouTube ZDE
 • ZŠ Písnická - prezentace ZDE
 • ZŠ Profesora Švejcara - video YouTube ZDE
 • ZŠ Rakovského - video YouTube ZDE
 • ZŠ Smolkova video - YouTube ZDE
 • ZŠ T. G. Masaryka - prezentace ZDE
 • ZŠ Zárubova prezentace ZDE

 

Pravidelný společný festival nahradila instalace výstavy v OC Plaza Novodvorská (od 15. prosince 2020 do 15. ledna 2021).

Děkujeme InBázi za bonusové aktivity, které obohatily společné výstupy – oba výše uvedené „etnonápadníky“. Posláním organizace je mj. vytváření bezpečného a otevřeného prostoru k vzájemnému poznávání a porozumění mezi dětmi českými a dětmi jiných národností a kultur.

Největší poděkování patří všem pedagogům, kteří i ve velmi nepříznivé době věnovali kreativitu  a obrovské úsilí úspěšnému naplnění cílů a výstupů projektu – ZŠ Angel, ZŠ K Dolům, ZŠ Na Beránku, ZŠ Písnická, ZŠ Profesora Švejcara, ZŠ Rakovského, ZŠ Smolkova, ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Zárubova.

Mgr. Lucie Strejčková a PaedDr. Dagmar Hůlová

ZŠ Zárubova v Praze 12

ZeMěMy

TOULÁME SE SE ŠKOLOU


Logo MV ČRLogo Praha 12

ZŠ Zárubova realizuje v roce 2020 projekt

TOULÁME SE SE ŠKOLOU

(volnočasové aktivity pro žáky školy)

-    pořádáno v rámci projektu:

„Integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2020“

na integraci cizinců

spolufinancovaného

Ministerstvem vnitra ČR a MČ Praha 12

Mosty ke školám 2


SPOLUPRÁCE S NEZISKOVOU ORGANIZACÍ INBÁZE, z. s.

Název projektu: Mosty ke školám 2

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001455

Období: 1. 11. 2019 – 30. 6. 2022

Příloha ZDE

 

Operační program Praha - pól růstu ČR - VÝZVA 49 - ZAČLEŇOVÁNÍ A PODPORA ŽÁKŮ S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM


Základní škola Zárubova v Praze 12

PROJEKT:    Společnou cestou k toleranci v multikulturním světě
Registrační číslo projektuCZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001381

Projekt je zaměřen na kombinaci témat - podpora dětí s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ), projektová výuka ve třídách, komunitní aktivity apod. podporující proinkluzivní prostředí školy. Kombinací výše uvedených aktivit chceme vytvořit rámec kontinuální podpory integrace, spolupráce a vytváření pozitivního a podpůrného multikulturního prostředí.

Prioritní cíle projektu:

 1. Zlepšení podmínek pro vzdělání žáků z řad cizinců - intenzivní práce s cizinci se zapojením zkušených pedagogů a lektorů (př. pomoc se začleněním do multikulturní společnosti, zintenzivnění proinkluzivnosti; odstranění negativních stereotypů a předsudků ve společnosti aj.)
 2. Šíření a aplikace proinkluzivních témat mezi všemi žáky školy prostřednictvím nejen běžných hodin, ale
 3. zejména cíleným projektovým vyučováním.
 4. Šíření osvěty o problematice inkluze mezi členy pedagogického sboru - zejména reflexe zahraničních stáží
 5. Důraz na sociální komunikaci žákovských kolektivů.

Naplnění cílů - pomocí synergie vybraných podpůrných opatření - kombinací aktivit projektu, jejich četností a intenzitou a také individuálním cíleným přístupem.

AKTIVITY REALIZOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

 • Intenzivní jazykové kurzy češtiny jako druhého jazyka
 • Prázdninové jazykové kurzy
 • Doučování dětí s OMJ ve školách
 • Projektová výuka – třídní projekty dopolední pro jednotlivé třídy; půlroční kontinuální projekty
 • Stáže pedagogických pracovníků - prezentace ze stáže ZDE
 • Tematická setkání s rodiči za účasti externího odborníka (Meta, Proxima Sociale apod.)
 • Komunitně osvětová setkávání
 • Volnočasové kluby

Logo EU

Podpora integrace cizinců MČ Praha 12


Naše škola se zapojila do projektu:

"Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2017" na integraci cizinců spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR.“

Náš dílčí projekt má název Křížem krážem Českou republikou.

MV

Info leták

 

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018