Odhlašování obědů


Za odhlášku obědů si ručí rodiče, popř. jiný zákonný zástupce nebo sám strávník.  

Odhlášky se přijímají na den následující vždy den předem do 14 hodin: 

  • osobně v kanceláři ŠJ
  • telefonicky: 778477192
  • formulářem na stránkách školy
  • odhlašenim na www.strava.cz

V případě náhlého onemocnění strávníka je možno mu první den nemoci oběd vyzvednout do náhradních nádob, nejlépe v době od 11.00 do 11.30 hodin. Je nutné si s sebou vzít čip strávníka. Krajnější varianta je možnost odhlásit strávníka při náhlém onemocnění do 7.hod téhož dne, avšak tyto odhlášky jsou omezené počtem dohlášených osob. (max.5 osob) Akce pořádané školou (výlety, exkurze, školy v přírodě atp.) jsou automaticky odhlašovány hromadně třídními učiteli. Odhlášení strávníka z obědů na trvalo se provádí výhradně písemně. Po odevzdání vyplněné Odhlášky do kanceláře školní jídelny se vyřídí případné přeplatky či nedoplatky strávníka. ŽÁK OMLUVENÝ Z VÝUKY NEMÁ SOUČASNĚ ODHLÁŠENY OBĚDY!  

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018