Objednávkový systém obědů


Základní informace o objednávkovém systému

Přes internet - objednávky se provádějí na www.strava.cz tuto formu objednávání aktivujte u vedoucí ŠJ, kde dostanete podrobnější informace

Důležité informace

Je bezpodmínečně nutné, aby stravné na měsíc následující bylo vždy uhrazeno do konce měsíce stávajícího (tzn. např. do konce září na říjen) - nebude-li stravné uhrazeno, strávník nedostane oběd.

V souvislosti s tím prosím zkontrolujte:

  • u sporožirových plateb - zda je zadán dostatečný finanční limit nebo souhlas "bez limitu" k inkasování plateb
  • u trvalých příkazů - zda je zadána správná finanční částka a ve správném časovém období, tzn.:0.ročník: 506,-. 0.ročník starší: 660,-  I. stupeň: 660,- Kč, II. stupeň: 704,- Kč, III. stupeň: 748,- Kč první platba k 15. 8., poslední platba k 15. 5.
  • u poštovních poukázek - žádám o zvážení možnosti přechodu na jiný druh úhrady

POZOR!  Od 1. 11. 2018 již nebudou žáci automaticky přihlašováni. Odhlášky budou probíhat jako doposud.

Kontrolu o tom, jaká je výše konta strávníka si může každý zjistit přihlášením do systému na www.strava.cz nebo telefonicky u vedoucí ŠJ.

Každý strávník obdrží čip u vedoucí školní jídelny na základě složení zálohy ve výši 115,- Kč

  • pořízení čipu je sice finančně nákladnější než dosavadní identifikační karta, měl by však vydržet po celou dobu školní docházky
  • nebude-li mít strávník čip, o oběd samozřejmě nepřijde - na oběd jít může ale až na konci celého výdeje (ve 13.40 hodin).
  • pokud strávník čip ztratí bude si muset pořídit čip nový

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností, kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny.

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018