O škole


Naše škola „Zárubovka" od 1. 9. 2006 Základní škola Zárubova v Praze 12 je nejstarší sídlištní školou Prahy 12. Otevřena byla v září 1977.

V současné době máme ve škole 18 tříd. Žákům jsou k dispozici běžné třídy vybavené novým nábytkem, ale i pracovny. Máme plně vybavenou pracovnu  Fy – Che, včetně DVD a televize, plně vybavená je i pracovna Bi i tady s videotechnikou, dále jsou to pracovny Vv, Hv, Cj a pracovna multimediální, ve které je umístěna interaktivní tabule. K výuce informatiky i dalších předmětů slouží učebna informatiky, ve které je přístupný na všech počítačích internet. K výuce v běžných třídách užívají vyučující notebooky ve spojení s dataprojektory, tím není audiotechnika omezena pouze na odborné pracovny.  Součástí školy jsou i školní kuchyňka a dílny, kde děvčata a chlapci získávají zkušenosti a zručnost v práci s jednoduchými nástroji.

Tělesná výchova se vyučuje ve dvou tělocvičnách – velké a malé. Sportu slouží i venkovní areál s dvěma hřišti s umělým povrchem – fotbalové s umělou trávou, vybudované z grantu MHMP za přispění obce, víceúčelové, na kterém se finančně podílela Asociace školních sportovních klubů, jejímž je škola členem, a dva antukové kurty.

Součástí školy je  školní družina . Ani ta není školní „popelkou“, v posledních letech byla vybavena novými odpočinkovými zónami a nábytkem, videotechnikou.

Těší nás fakt, že zůstává zachována i tradice velmi dobrých výsledků našich žáků při vstupu na střední školy.Tady svou úlohu plní kvalitní pedagogický sbor, bez kterého by tyto výsledky nebyly. Stabilní jádro sboru tvoří zkušení pedagogové a jejich mladší kolegové, kteří se do společné práce s chutí zapojili.

Žádné vzdělávání se však neobejde bez spolupráce všech. Tedy žáků, nás učitelů i rodičů. Součástí tohoto systému spolupráce je dlouhodobě fungující SRPŠ a v neposlední řadě i Školská rada.


Rodiče v případě potřeby najdou ve škole kvalifikovanou pomoc –v oblasti sociálně patologických jevů, ve výchově i při výběru povolání.
Negativním jevům v chování dětí se snažíme i sami předcházet, klademe důraz na prevenci sociálně patologických jevů. Každoročně probíhají besedy pro žáky 4. - 9. tříd vedené odborníky. Pro děti z 1. stupně probíhají besedy s dopravní policií.

Na škole pracuje školní parlament, děti samy přicházejí s nápady, jak školu a život v ní zlepšit. Ale nemyslí jen na sebe. Děti adoptovaly indického chlapce , kterého už několik let podporují z prostředků získaných  sběrovými akcemi, které škola pořádá několikrát do roka, v jeho cestě za vzděláním.

Ke kvalitní výuce patří možnost ověřit si své znalosti a dovednosti v praxi, proto pro děti pořádáme tematické exkurze, výlety, školy v přírodě, plavání, zajišťujeme i řadu kroužků, kde děti kvalitně tráví svůj volný čas.

Své žáky nebereme jako masu lidí, každé dítě je pro nás jedinečnou osobností. Dáváme mu možnost profilace, pomáháme mu najít si vlastní cestu.K tomu nám pomáhá široká nabídka volitelných předmětů, které zahrnují oblasti od umělecké, přes jazykovou až po vysloveně technické.

Velmi dobré výsledky má naše práce s žáky se specifickými poruchami učení,jak o tom svědčí zájem rodičů i z jiných obvodů Prahy.

Jsme rádi, když se nám daří vychovávat mladé lidi, kteří uspějí v dalším studiu a po jeho ukončení se k nám vrací „pochlubit se“ maturitním vysvědčením nebo dokonce diplomem.

Intenzivně spolupracujeme s mateřskými školami, zejména s MŠ v Zárubově a Imrychově ulici. Pro děti z MŠ naši žáci pod vedením svých učitelů připravují několikrát ročně program – tradicí se stalo např. podzimní posvícení. Děti navštíví školu a seznámí se tak s jejím prostředím. Předškoláci navíc mají už několik let možnost navštěvovat klub „Zárubáček“, kde se na školu zvolna připravují pod vedením zkušené paní učitelky.

 Zapojili jsme se do projektu Ministerstva vnitra ČR: Integrace cizinců (vyučující absolvuje dvousemestrální metodický kurz jazykové přípravy), šestým rokem se účastníme celorepublikového projektu „Recyklohraní“, který se zabývá nakládáním s odpady.

Ocenění aktivní škola

Ocenění SCIO

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018