"Sportovní odpoledne" ŠD 20.6.2019


Na závěr školního roku vychovatelky školní družiny připravily pro děti zábavné sportovní odpoledne. Na deseti stanovištích děti plnily úkoly zaměřené na pohybovou aktivitu ( např. hod na cíl, driblování míčem, kuželky, skákání v pytli, přeskoky přes švihadlo a jiné ). Za účast a snahu pak všichni získali diplom a sladkou odměnu. Poděkování patří starším žákům za pomoc na stanovištích.

"Kouzelnické vystoupení" (ŠD 5.6.2019)


K Mezinárodnímu dni dětí vychovatelky školní družiny opět pozvaly známého kouzelníka, mága a iluzionistu Pavla Dolejšku. Připravil si pro nás nová kouzla, do kterých byly zapojovány jak děti, tak i vychovatelky. Kouzlilo se s Rubikovou kostkou, provazem a uzlem, vajíčkem a šátkem, kartami. Vrcholným číslem byl létající stoleček a tančící šátek v lahvi. Vystoupení jsou vždy plná humoru, smíchu a skvělé zábavy. Na závěr všichni získali fotografii s podpisem. Kouzelné odpoledne se všem líbilo.

"Pátrací hra s policistou ČR" (2.5.2019)


Por. Bc. Jan Holub opět připravil pro děti na školní zahradě zábavnou pátrací hru. Nejprve nás přivítal ve staré policejní uniformě z roku 1945. Vyprávěl o začátku a konci druhé světové války. Jak to bylo s obsazením Československé republiky v roce 1939 a Pražském povstání roku 1945. Názorně ukazoval zbraně, které se v té době používaly ( odpalovací puška, samopal, pancéřová pěst ). Vyprávění doplňoval skutečnými příběhy. Neopomenul všechny děti poučit o tom, jak se zachovat při nálezu nebezpečných předmětů. Pak byly děti zapojeny do pátrací akce, kdy měly najít v prostorách školní zahrady ukryté předměty. Byl to například dělostřelecký náboj, německý granát, nášlapná mina a tank. Ten, kdo našel předmět, dostal vystřelený náboj z kulometu. Všichni pak obrázek z druhé světové války a kartičky Polda - pyrotechnik zasahuje a Zásahová jednotka zasahuje. Za zábavné odpoledne spojené s ponaučením o bezpečném chování panu por. Bc. Janu Holubovi děkujeme a těšíme se na další setkání.

"Čarodějnický rej" (ŠD 25.4.2019)


Vychovatelky školní družiny připravily pro děti zábavné odpoledne se soutěžemi a tancem " čarodějnický rej ". Nejprve jsme se všichni seznámili s lidovou tradicí filipojakubské noci posledního dne měsíce dubna a prohlédli si pěkné masky a kostýmy. Každý si pak vyzvedl kartičku s obrázky čarodějnic a mohl začít plnit úkoly v prostorách školní družiny na deseti stanovištích. Například : příprava kouzelného lektvaru, let Nimbusem 2000, čarodějnický tanec, pojmenování bylin pro čarodějnici a jiné. Za splněný úkol každý získal sladkou nebo slanou odměnu. Na závěr všichni získali Výuční list řemesla čarodějnického a sladkost. Poděkování patří všem, kteří si připravili kouzelné masky v podobě čarodějů, kouzelníků, čarodějnic, koster, upírů a jiné. Také děkujeme starším žákům, kteří pomáhali na stanovištích.

Mudrlantské odpoledne (ŠD 14.3.2019)


Děti ze školní družiny si ve smíšených skupinkách zábavnou formou procvičily znalosti z českého jazyka ( tajenky, rýmy, doplňovačky, přesmyčky s obrázky, osmisměrky a jiné ).  Ti nejlepší získali diplom a sladkou odměnu. Ostatní pak za snahu malou sladkost.

Zdravé zuby (ŠD 28.2.2019)


27.11.2021

Děti ze školní družiny vytvořily smíšené skupinky a zábavnou formou si procvičily znalosti o tom, jak správně pečovat o své zuby. Při vyhlášení ti nejlepší získali diplom a balíček žvýkaček Orbit. Ostatní byli za snahu také ocenění diplomem a žvýkačkou.

Masopustní karneval - ŠD 21.2.2019


Vychovatelky školní družiny připravily pro děti zábavné odpoledne "Masopustní karneval". Nejprve jsme se všichni seznámili se zvyky a tradicemi tohoto masopustního období. Každý si pak vyzvedl kartičku se zvířátky, aby mohl v prostorách celé družiny plnit úkoly na 10 stanovištích. Úkoly byly zaměřené na pohybové aktivity ( např. opičí lezení, klokaní skákání, pštrosí běhání, ptačí tanec a jiné ). Za splněný úkol každý dostal odměnu. Na závěr masopustního veselí děti získaly diplom a sladkou odměnu. Velké poděkování patřilo všem, kteří si připravili na tuto akci velmi pěkné a originální masky. Poděkování patřilo také starším žákům, kteří pomáhali na stanovištích.

"Družina hledá talent" - ŠD 31.1.2019


  Pro velký zájem dětí se zúčastnit na talentové soutěži, se po roční pauze ve školní družině uskutečnilo zábavné odpoledne "Družina hledá talent". Děti nám předvedly hru na kytaru, ukulele, klávesy a flétnu, zpěv sólový i skupinový, moderní a společenský tanec, gymnastiku, aerobic, balet, kouzlení a loutkovou pohádku "O ztracené princezně". Porota byla v zastoupení dětí a paní vychovatelky. Udělovala body v rozmezí 1 - 5. Na závěr jsme všichni poděkovali účinkujícím potleskem.

Dne 7.2.2019 proběhlo ve školní družině vyhodnocení zábavné show "Družina hledá talent". Všichni účinkující získali diplom a sladkou odměnu.

Vánoční pohádka, Ježíšek ve školní družině - 20.12.2018


V duchu vánočním se nesl pro děti poslední den ve školní družině. Nejprve děti přicházely nadšené z dopoledních vánočních besídek a pak už netrpělivě čekaly na pohádku a příchod Ježíška. V herně na nás čekaly známé herečky Eva Horká s Helenou Jílkovou z Duhového divadla Praha, které si pro nás připravily humorný příběh. Vyprávěl o rodině Nováků a jejich předvánočních přípravách od Adventu až po Vánoce. Seznámily jsme se s Evičkou, kašpárkem, čertem, králíčkem Maxem, pejskem Benem, kočičkou Micinou, vránou Ferdinandem a dalšími  postavami. Během představení jsme si zazpívali koledy. Pak jsme se sešli u stromečku, kde jsme společně rozbalovali dárky. Děti dostaly společenské, didaktické hry a stavebnice jak do herny, tak i do oddělení, vánoční ozdobičky a čokoládové bonbony. Vánoční odpoledne se dětem moc líbilo a rády se pobavily novými hrami a stavebnicemi. Velké poděkování patří paní Dlabolové za sponzorský dar 3000,- Kč. Dále panu Salajkovi a dalším sběračům, kteří sbírají baterie, za které získáváme body v projektu Recyklohraní. Doplatek za hry byl uhrazen z fondu SRPŠ.

Vánoční výlet do svíčkárny II. a IV. oddělení ŠD - (13.12.2018)


V letošním roce před vánocemi navštívila školní družina (II. a IV. oddělení) opět svíčkárnu RODAS v Šestajovicích u Prahy.Jakmile jsme dorazili do cíle, šli jsme si prohlédnout mini  ZOO. Potom se děti rozdělily na dvě skupinky, které si už předem vybraly – čokoládovnu a mýdlárnu. Nejdříve se v teple nasvačily a pustily se do vyrábění. Nakonec si v podnikové prodejně nakoupily malé dárky. Výlet se vydařil a moc se dětem líbil.

Výsledky soutěže O nejlepšího sběrače + vyhlášení (ŠD 7.12.2018)


ŠD se zapojila do soutěžě "O nejlepšího sběrače". Kde se umístila na druhém místě.

Dobrý den,

v uplynulých dnech jsme ukončili 8. ročník soutěže O nejlepšího sběrače. Stejně jako v předchozím ročníku, i letos nám žáci pražských škol a školek pomáhali se sběrem papíru a nepotřebného textilu, který využijeme v naší Záchranné stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy. Novinový papír poslouží jako podestýlka klecí, ve kterých se zraněná zvířata zotavují a textilie jim děláme pelíšky.

Ačkoliv účast v letošním roce byla spíše komornějšího rázu, do konečných výsledků se to nijak neprojevilo a do Záchranné stanice jsme dovezli stejné množství textilu a papíru, jako loni. Celkem se do sběru zapojilo 59 tříd ze 7 mateřských a základních škol, které společnými silami nasbíraly celkem 1 314 kg papíru a 333 kg textilu.

Vítěz letošního ročníku byl jednoznačný - vítězství ve všech třech kategorií (nejlepší škola, nejlepší třída a nejlepší jednotlivec) putovala do Základní školy Brána jazyků. Celkové pořadí všech zúčastněných škol vypadá následovně:

Umístění Škola Celkem kg

  1. ZŠ Brána jazyků 840
  2. ŠD Zárubova 200
  3. MŠ Větrníček 195
  4. MŠ U Bobříka 117
  5. MŠ Libkovská 113
  6. ZŠ Dolní Břežany 107
  7. MŠ Nad Parkem 75

Některé třídy si vzaly soutěž doslova jako stranický úkol, jiné školní kolektivy chtěly jen pomoci zvířátkům. Každopádně bych ráda srdečně poděkovala všem zúčastněným žákům, paním i pánům učitelům, paním vychovatelkám, uklízečkám, kuchařkám - prostě každému, kdo se zapojil a pomohl tak pražským živočichům v nouzi.

Ještě jednou Vám děkuji, přeji hezký zbytek dne a krásné prožití blížících se svátků vánočních.

Kateřina Swólová

Vánoční výlet do svíčkárny I., III. a V. oddělení ŠD 6.12.2018


Děti a vychovatelky ze školní družiny každoročně v předvánočním období navštívily svíčkárnu RODAS v Šestajovicích u Prahy. Nejprve si všichni prohlédli zvířátka z mini farmy a nasvačili se. Pak se rozdělili do skupinek a přešli do dílen. Děti, které si vybraly čokoládovnu, malovaly barevnou čokoládou na odlitek srdíčka, odlévaly tabulku čokolády, zdobily oříšky, sušeným ovocem a pod. Druhá skupinka, která si vybrala super tvořivou dílnu, přešla do perníkové chaloupky a krejčovské dílny. Tam si děti vyrobily glycerinové mýdlo, nahřívací sáček s levandulí a pšenicí, svícen a ořechové lodičky. Na závěr si všichni nakoupili drobné dárky v podnikové prodejně. Výlet s vánoční atmosférou se všem moc líbil.

Beseda s policistou ČR II - ŠD 29.11.2018


Tentokrát nprap. Jaroslav Bican s kolegyní z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie hl. města Prahy Policie České republiky navštívili ve školní družině žáky 2., 3. a 4. tříd. Žáci utvořili skupinky, dostali pracovní listy s Testem bezpečného chování a společně řešili různé situace (např. cesta domů). Poučné povídání bylo zpestřeno názornými ukázkami a scénkami. Žáci také podle obrázkového testu určovali, co je na obrázku dobře a co špatně. Na závěr besedy všichni získali Tripexeso s policejní tematikou a signalizační přívěsek v podobě ještěrky.

"100 let ČR" ŠD 8.11.2018


Opět děti ze školní družiny navštívil por. Bc. Jan Holub. Připravil pro ně na školní zahradě pěkné povídání o vzniku samostatného Československého státu, které bylo spojeno s pátrací hrou. Přivítal nás v uniformě z roku 1918. Názorně ukázal rakousko - uherskou pušku a bubínkový revolver. Seznámil děti s případem z té doby, kdy byl uloupen zlatý poklad republiky (33 zlatých dukátů). Děti pak byly zapojeny do pátrací akce. Měly v prostorách školní zahrady dukáty nalézt. Pátrání dopadlo dobře. Všech 33 čokoládových dukátů se našlo a nálezci si na nich pochutnali. Druhý případ byl pro děti velkým ponaučením a varováním, kdy v  roce 1916 byla v Praze vyhlášena veřejná pátrací akce po člověku, který lákal děti na sladkosti, aby jim pak ublížil. Povídání bylo zakončeno poučením o bezpečném chování na ulici. Všichni získali Střední znak republiky Československé s razítkem Policejního ředitelství v Praze. Zábavně poučné odpoledne se všem líbilo.

"Halloweenská párty" ŠD 1.11.2018


Dne 1.11. vychovatelky ze školní družiny připravily pro děti halloweenskou párty. Děti se proměnily v čaroděje a čarodějnice, upíry, kostlivce, ďábly, mumie, pavoučí víly, krvavé řezníky, mafiánky a jiné. Na devíti stanovištích plnily strašidelné úkoly ( např. upíří tetování, strašidelné skládání, pavoučí navlékání, ... ). Za splněný úkol každý dostal sladkou nebo slanou odměnu. Na závěr pak Ocenění za statečnost a sladkou odměnu. Poděkování za pomoc na stanovištích patří žákům ze 4.tříd, ale i Klárce, Terezce a Lucince z 6.A. Strašidelné odpoledne se všem líbilo.

"Skupinový přírodovědný kvíz" ŠD 18.10.2018


Děti ze školní družiny si zábavnou formou procvičily znalosti o přírodě (tajenky, přirovnání, přesmyčky a jiné). Vytvořily smíšené skupinky a vzájemně si pomáhaly. Při vyhlášení ti nejlepší získali diplom a sladkou odměnu. Ostatní byli za snahu také oceněni malou sladkostí.

"Tvoříme z přírodního materiálu" ŠD (11.10.2018)


V nedalekém Lhoteckém lese děti ze školní družiny ve smíšených skupinkách tvořily z přírodního materiálu. Mohli jsme zhlédnout domečky pro skřítky a zvířátka, zahrádky, cestičky a jiné. K tvoření nám přálo i hezké slunečné počasí.

Beseda s policistou ČR (ŠD 4.10.2018)


Dne 4.10.2018 se žáci z přípravné třídy, 1.A a 1.B ze školní družiny zúčastnili besedy s nprap. Jaroslavem Bicanem z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Policie České republiky. Povídání bylo zaměřeno na bezpečnost silničního provozu. Jako pomůcka sloužila i dopravní omalovánka.Také byly navozeny situace, které řešily různé příběhy ze života (např. nenastupovat do cizího auta, hlazení neznámých psů, neotvírat dveře cizím lidem, apod.). Beseda byla nejen zajímavá, ale hlavně poučná a dětem se líbila. Na konci žáci dostali vystřihovánky a pexeso s policejní tematikou.

Modřanský veletrh volnočasových aktivit (ŠD 12.9.2018)


Dne 12.9.2018 školní družina navštívila Modřanský veletrh volnočasových aktivit v areálu VOSA u ZŠ prof. Švejcara, který každoročně pořádá Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet. Program byl bohatý i s pódiovým vystoupením. Prezentovaly se zde volnočasové organizace a některé připravily pro děti zážitkové aktivity. Např. Hasiči z Cholupic, Český veslařský klub Praha, Baseball, Husova knihovna v Modřanech, Český svaz chovatelů, Taneční škola StandardKlub Praha, keramická a výtvarná dílna, zájmové kroužky taneční, modelářství, karate a jiné. Děti také zaujal skákací hrad, kolotoč a šlapací autíčka. Kdo chtěl, mohl si vyrobit i drobné upomínkové předměty. Zábavné odpoledne se všem moc líbilo.

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018