Školní družina


Školní družina (dále jen ŠD) při naší škole je rozdělena na pět oddělení podle věku a ročníku účastníků(pozn. účastníci zájmového vzdělávání jsou děti, žáci, studenti; dále jen účastníci). Každá třída je disponována tak, aby účastníkům přinesla potřebný odpočinek po vyučování. Je zde také prostor pro hry a přípravu na další vyučovací den. Třídy jsou vybaveny PC, u kterého se účastníci mohou věnovat didaktickým a interaktivním hrám. Dále je ŠD vybavena prostornou hernou společnou pro všech pět oddělení.

Prostředí ŠD je především místem pro odpočinek, relaxaci a přípravu na vyučování. Pedagogičtí pracovníci se snaží během celého školního roku rozvíjet u účastníků jejich další dovednosti a zájmy. Důraz klademe na oblasti výtvarné, pracovní, hudební, literárně-dramatické a společensko-vědní. Nedílnou součástí pobytu v ŠD je vycházka do okolí školy a pravidelná návštěva lesoparku Lhotecký les. Při vycházkách se zaměřujeme na ochranu přírody a ekologickou výchovu. Pro sportovní aktivity využíváme školní zahradu, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, tartanové hřiště, hřiště s herními prvky a pískoviště.

Během celého školního roku pořádáme kulturní akce v ŠD nebo navštěvujeme kulturní zařízení v blízkém okolí. Celý rok se zapojujeme do zajímavých tematických projektů a také při dostatečném zájmu pořádáme výlety.

Účastníci navštěvující ŠD jsou pravidelně poučováni o bezpečnosti, abychom předcházeli úrazům. Pro pracovníky ŠD je důležitá spolupráce s třídními učitelkami, hlavně, ale s rodiči.

Pedagogičtí pracovníci ŠD se snaží vyjít vstříc moderním trendům ve výchově, proto procházejí pravidelným školením i dalším studiem v oblasti pedagogických věd.

Při své práci se snažíme utvářet klíčové kompetence a to jsou:    

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence pracovní
 • Kompetence k naplnění volného času

Zařazujeme náměty z různých vzdělávacích oblastí a oborů, které jsou:

 • Místo, kde žijeme
 • Lidé kolem nás
 • Lidé a čas
 • Rozmanitost přírody
 • Člověk a jeho zdraví

Přijímání účastníků do školní družiny:

Účastníci na začátku školního roku dostávají zápisní lístek, který vyplní zákonní zástupci. Na něm jsou uvedeny potřebné údaje vč. telefonních čísel a souhlas rodičů vyjádřený podpisem. Tento zápisní lístek odevzdají účastníci vychovatelce.

Bezpečnost a ochrana zdraví účastníků a pracovníků je dána pravidly určenými Vnitřním řádem ŠD.

Ekonomické podmínky:

Za pobyt ve ŠD se vybírá měsíční poplatek 200,- Kč.

Provoz ŠD:

PO – PÁ: 6:30 – 7:40 hod., 11:40 – 17:00 hod.

Spojení do ŠD:

Mobilní telefon:     733 776 187 (pouze v nejnutnějších případech)

Škola telefon:     241 713 624 linka 29

Vychovatelky:

Irena Rochlová Petra Jirsová Jozefína Lechmanová Jana Tvrdá Renáta Hrachovcová - vedoucí vychovatelka

Přílohy ŠVP ŠD (možno shlédnout u pí vychovatelky případně pí ředitelky školy):

 • Roční plán ŠD
 • Měsíční plány
 • Vnitřní řád ŠD

ŠVP pro školní družinu

Vnitřní řád školní družiny

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018