Zábavné sportovní odpoledne (ŠD 16.6.2021)


Dne 16.6.2021 paní Mgr. Martina Papežová, trenérka házené se žáky třídy 6.A a B připravili pro děti ze školní družiny zábavné sportovní odpoledne. Sporty byly zaměřené na míčové hry. Děti si mohly na 4 stanovištích vyzkoušet fotbal, florbal, miniházenou a překážkovou dráhu. Aby si všichni mohli vyzkoušet všechny disciplíny, každé oddělení se střídalo po 10 minutách, i s pauzou pro odpočinek ve stínu, osvěžení a doplnění tekutin. I přes velké horko se dětem odpoledne líbilo. Na závěr jsme paní Mgr. Martině Papežové a starším žákům poděkovali velkým potleskem.

Fotogalerie

Židovské muzeum v Praze (ŠD 9.6.2021)


Dne 9.6.2021 děti ze III. a IV. oddělení školní družiny (2.A a 2.B) se zúčastnily výchovně vzdělávacího programu Golem, který nabízí Židovské muzeum v Praze. Děti se zábavnou formou seznámily se životem významného učence rabiho Löwa, který žil na přelomu 16. a 17. století. Podle pověsti vytvořil z hlíny umělého člověka - Golema, který měl chránit židovské obyvatelstvo. Navštívili jsme Staronovou synagogu ze 13. století, kde jsme vyslechli tajuplné vyprávění pověsti o stvoření pražského Golema jménem Josef. Zda je to pravda nebo pověst, dodnes nikdo neví. Součástí židovského vyznání je, že chlapci musí mít v synagoze pokrývku hlavy jarmulku = kipu.  Dívky mohou, ale i nemusí. Pak následovala prohlídka dalších synagog (Maiselova, Vysoká, Klausová) a Obřadní síň. Nejvíc nás ale zaujal Starý židovský hřbitov, který patří k nejstarším židovským pohřebištím na světě. Na hřbitově se nachází na 12 000 náhrobních kamenů, některé i se zachovalými symboly. Jedna z pověstí vypráví, že si lidé mohou napsat na malý kousek papíru přání, pak ho položit s kamínkem na náhrobek rabiho Löwa, aby se jeho duše přimluvila za splnění. Během prohlídek děti plnily úkoly, které dostaly na začátku programu. Například vyluštit tajenku nebo správně přiřadit názvy budov. Na závěr za splněné úkoly všichni získali "licenci" formou razítek. Nakonec si mohly děti zakoupit drobné upomínkové předměty v židovské prodejně. Všichni jsme poděkovali průvodci Jirkovi za velmi pěkné a poutavé vyprávění. A s bohatými zážitky se vydali zpět do školy. 

Fotogalerie

Beseda o Titanicu


Spolužáci Erik a Víťa ze třídy 3.A si pro děti ze školní družiny připravili zajímavé vyprávění o potopení legendární lodi Titanic, o její konstrukci, vybavení a osudech osob, které se na největší lodi své doby plavily. Vyprávění doprovázela slavná filmová melodie spojená s názornými ukázkami na modelu lodi, z knihy Titanic ( autor Václav Králíček) a na mapě světa. Pro pobavení si děti společně zahrály hru stejného názvu "Na Titanic". V průběhu i na závěr besedy se někteří vyptávali na další zajímavosti. Erikovi a Víťovi všichni poděkovali velkým potleskem za pěkné, zábavné a naučné povídání.

Fotogalerie I. oddělení

Fotogalerie II. oddělení

Fotogalerie III. oddělení

Fotogalerie IV. oddělení

Fotogalerie V. oddělení

 

"Bílá zima" - výtvarné zpracování (ŠD leden 2021)


V měsíci lednu se děti ze školní družiny zúčastnily společné akce - výtvarné zpracování "Bílá zima". Děti nakreslily pěkné obrázky se zimní tematikou. Obrázky byly později vystavené v herně, které všichni postupně obodovali. Z důvodu COVID-19 se vyhlášení opět konalo na školním hřišti. Ti nejlepší získali diplom a sladkou odměnu. Ostatní pak za snahu malou sladkost. Obrázky vítězů jsou vystavené na společné nástěnce školní družiny. 

Fotogalerie

"Barevný podzim"- výtvarné zpracování (ŠD listopad 2020)


Po měsíční pauze, kdy byly s rozhodnutím Vlády ČR uzavřeny základní školy, se ve školní družině sešly děti z přípravné třídy, 1. a 2. tříd. Pro zpestření pobytu se všechna oddělení opět zúčastnila společné akce - výtvarné zpracování "Barevný podzim". Děti nakreslily pěkné obrázky s podzimní tematikou, které byly vystavené v herně a všemi dětmi postupně obodované. Z důvodu COVID-19 se vyhlášení opět konalo na školním hřišti. Ti nejlepší získali diplom a sladkou odměnu. Ostatní za snahu malou sladkost. Obrázky vítězů jsou vystavené na společné nástěnce školní družiny.

Fotogalerie

"Pozemní síly vojenské obrany" (ŠD beseda 8.10.2020)


Dne 8.10.2020 se naše I. oddělení ŠD zúčastnilo besedy, kterou pro nás připravil žák 6. A třídy Jan Salajka. Beseda byla zaměřena na 2. světovou válku a to na výstroj a výzbroj tehdejší naší československé armády. Jenda měl připravené vojenské uniformy tehdejší doby, různé doplňky (helmy, protihlukové chrániče, obuv). Žáci si mohli prohlédnout i obrázkovou dokumentaci. Vyprávění bylo zajímavé a přizpůsobené věku účastníků. Též se zmínil o tom, k čemu sloužily ve válce bunkry. V dnešní mírové době mají některé různé využití, např. jako muzeum nebo jako prostory pro zájmovou činnost žáků. Takovým příkladem je bunkr "Zatáčka" na Moravě. Žáci si mohli prohlédnout i brožuru, která je seznámila s tímto konkrétním bunkrem. Jenda ochotně odpovídal i na případné otázky a na konci povídání věnoval každému žákovi jednu prázdnou nábojnici.

Všem se beseda moc líbila, za kterou srdečně děkujeme. Jozefína Lechmanová a žáci z I. oddělení

Fotogalerie

"Naše škola" - výtvarné zpracování (září 2020)


Na začátku školního roku v měsíci září se děti ze školní družiny zúčastnily společné akce - výtvarné zpracování "Naše škola". Děti nakreslily obrázky ze školního prostředí, co je nejvíce zaujalo, co se jim na škole líbí. Obrázky byly vystavené v herně, kde je všechny děti školní družiny obodovaly. V letošním roce, z důvodu COVID -19, se vyhlášení uskutečnilo na školním hřišti. Ti nejlepší získali diplom a sladkou odměnu. Ostatní pak za snahu malou sladkost. Vítězné obrázky jsou vystavené na společné nástěnce školní družiny.

Fotogalerie

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018