Zápis


se koná:

 • v úterý 7. 4.  2020 od 14,00 do 17,00 hodin
 • ve středu 14. 4 2020 od 14,00 do 17,00 hodin

 Upozornění pro rodiče:

 1. Zapisují se děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou 6 let.
 2. K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.
 3. Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě bez něj.
 4. Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.

Žádost o odklad povinné školní docházky podá zákonný zástupce při zápisu.

 • doloží doporučením školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • povinnou školní docházku lze odložit pouze o jeden rok, v příštím školním roce se musí k zápisu znova dostavit

Vhodné přinést školní anamnézu z předškolního zařízení. (Vyžádejte si v mateřské škole)

Škola dětem nabízí:

 • od 1. třídy výuka anglického jazyka
 • nadstandardní částečně hrazené aktivity formou kroužků jako např.: keramika, tenis, fotbalová školička pro chlapce a dívky 1. až 5. tříd,miniházená, sportovní hry, atd.
 • ve 3. a 4.  třídě výuka plavání
 • na II. stupni široký výběr volitelných předmětů
 • řada kroužků i  pro starší žáky

Přihláška k zápisu

Dotazník

Náměty pro práci s budoucími prvňáčky

Žádost o dodatečny odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky

Kritéria k přijímání žáků do první třídy

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018