Zápis do 1. tříd (a do třídy přípravné)


Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy v termínu dle školského zákona, a to dle aktuálních hygienických opatření:

 • Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Přihlášení dítěte ke školní docházce probíhá bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole formou online registrace (odkaz viz níže). Po registraci se automaticky vygeneruje PŘIHLÁŠKA, kterou je nutné dovyplnit a podepsat (fyzickým nebo elektronickým podpisem). Přihlášku je nutné doručit škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem nebo poštou).
 • Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce je stanoveno dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2021 do 26. 4. 2021.

Podepsanou přihlášku zašlete elektronicky na adresu zastupce1@zs-zarubova.cz (s elektronickým podpisem), nebo datovou schránkou na drsmuh3 .

V případě, že nemáte žádnou z těchto možností, zašlete poštou

Nejpozdější termín doručení přihlášek škole je 26. dubna 2021.

 

Online registrace od 1. - 25. 4. 2021:

Odkaz zápis

Případně odkazem ZDE

 

Upozornění pro rodiče:

 1. Zapisují se děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 6 let.
 2. K zápisu se musí účastnit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.
 3. V případě cizince je nutno doložit režim pobytu režimem pobytu.

Žádost o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce dodá spolu s přihláškou.

 • doloží doporučením školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • povinnou školní docházku lze odložit pouze o jeden rok, v příštím školním roce musí zákonný zástupce opětovně přihlásit dítě k zápisu

Vhodné přinést školní anamnézu z předškolního zařízení (vyžádejte si v mateřské škole).

Škola dětem nabízí:

 • od 1. třídy výuka anglického jazyka
 • nadstandardní částečně hrazené aktivity formou kroužků jako např.: keramika, tenis, fotbalová školička pro chlapce a dívky 1. až 5. tříd, miniházená, sportovní hry, volnočasové kluby, atd.
 • ve 3. a 4.  třídě výuka plavání
 • na II. stupni široký výběr volitelných předmětů
 • bohatý výběr mimoškolních aktivit - zahraniční zájezdy, exkurze, výlety, tematické pobyty

Prezentace školy ZDE

 

Formuláře:

Dotazník

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky

 

Doplňující informace:

Kritéria k přijímání žáků do první třídy

Náměty pro práci s budoucími prvňáčky

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018