Distanční vzdělávání


I. stupeň

Zadání pro jednotlivé ročníky :

1. ročník 2. ročník 3. ročník
4. ročník 5. ročník přípravná třída

Zadání jsou průběžně doplňována.

II. stupeň

Zadáváno prostřednictvím portálu Fred Fraus na adrese www.zakfred.cz

(zapomenuté přihlašovací údaje a aktivace účtu – wilke@zs-zarubova.cz)

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY


Od 14. října 2020 jsou uzavřeny základní školy

 • Zavedena povinná distanční výuka
  (aktualizace na webových stránkách školy – samostatný příspěvek)
 • Ošetřovné - bližší informace ZDE
 • Obědy automaticky odhlášeny, nevaří se

26. října 2020 – 30. října 2020

 • MŠMT vyhlásilo 2 dny mimořádného volna: 26. 10. a 27. 10.
 • V tomto týdnu tedy nebude probíhat výuka (28. 10. státní svátek a 29. – 30. 10. podzimní prázdniny).
 • Na tuto dobu se nevztahuje ošetřovné.

Od 2. listopadu 2020 předpokládáme znovuotevření školy v běžném provozu.

 •  Pro více informací sledujte naše webové stránky

 

"Pozemní síly vojenské obrany" (ŠD beseda 8.10.2020)


Dne 8.10.2020 se naše I. oddělení ŠD zúčastnilo besedy, kterou pro nás připravil žák 6. A třídy Jan Salajka. Beseda byla zaměřena na 2. světovou válku a to na výstroj a výzbroj tehdejší naší československé armády. Jenda měl připravené vojenské uniformy tehdejší doby, různé doplňky (helmy, protihlukové chrániče, obuv). Žáci si mohli prohlédnout i obrázkovou dokumentaci. Vyprávění bylo zajímavé a přizpůsobené věku účastníků. Též se zmínil o tom, k čemu sloužily ve válce bunkry. V dnešní mírové době mají některé různé využití, např. jako muzeum nebo jako prostory pro zájmovou činnost žáků. Takovým příkladem je bunkr "Zatáčka" na Moravě. Žáci si mohli prohlédnout i brožuru, která je seznámila s tímto konkrétním bunkrem. Jenda ochotně odpovídal i na případné otázky a na konci povídání věnoval každému žákovi jednu prázdnou nábojnici.

Všem se beseda moc líbila, za kterou srdečně děkujeme. Jozefína Lechmanová a žáci z I. oddělení

Fotogalerie

"Naše škola" - výtvarné zpracování (září 2020)


Na začátku školního roku v měsíci září se děti ze školní družiny zúčastnily společné akce - výtvarné zpracování "Naše škola". Děti nakreslily obrázky ze školního prostředí, co je nejvíce zaujalo, co se jim na škole líbí. Obrázky byly vystavené v herně, kde je všechny děti školní družiny obodovaly. V letošním roce, z důvodu COVID -19, se vyhlášení uskutečnilo na školním hřišti. Ti nejlepší získali diplom a sladkou odměnu. Ostatní pak za snahu malou sladkost. Vítězné obrázky jsou vystavené na společné nástěnce školní družiny.

Fotogalerie

Výuka na 2. stupni - od 12. října 2020


Na základě státem vyhlášených mimořádných opatření bude probíhat na 2. stupni střídavá výuka.

Týden 12. 10. – 16. 10. 2020

 • Probíhá výuka dle běžného rozvrhu pro třídy: 6. A, 6. B, 7.A, 7. B
 • Výuka distančním způsobem pro třídy: 8. A, 8. B, 9.
  • Tito žáci nechodí do školy, učitelé zadávají práci prostřednictvím portálu Fred Fraus
  • Těmto žákům byly odhlášeny obědy

Týden 19. 10. – 23. 10. 2020

 • Skupiny se vymění
 • Výuka dle běžného rozvrhu pro třídy: 8. A, 8. B, 9.
 • Distanční vzdělávání: 6. A, 6. B, 7. A, 7. B

MŠMT vyhlásilo 2 dny mimořádného volna: 26. 10. a 27. 10. V tomto týdnu tedy nebude probíhat výuka (28. 10. státní svátek a 29. – 30. 10. podzimní prázdniny).

 

PREZENČNÍ VÝUKA
(dle rozvrhu)

DISTANČNÍ VÝUKA
12. 10. – 16. 10. 2020 6. A, 6.  B, 7. A, 7. B 8. A, 8. B, 9.
19. 10. – 23. 10. 2020 8. A, 8. B, 9. 6. A, 6.  B, 7. A, 7. B
26. 10. – 30. 10. 2020 Volno

Výuka na 1. stupni probíhá standardním způsobem.

Upozornění pro žáky II. stupně a jejich rodiče


Od pátku 18. 9. 2020 jsou roušky povinné i během výuky ve třídách z rozhodnutí MZ.

Týden zábavy na Zárubovce - zážitkový start nového školního roku


V rámci dílčího projektu „Touláme se se školou“ financovaném MV ČR a MČ Prahy 12 („Integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2020“) jsme školní rok odstartovali již v pondělí 31. srpna odpolednem plným her a zábavy. První školní den byl zpestřen zajímavou interaktivní návštěvou Galerie ocelových figurín. Díky unikátní výstavě vytvořené pouze ruční prací z kovového šrotu jsme se svezli luxusními automobily, potřásli si rukou například s Michaelem Jacksonem a „zapózovali“ s celou řadou hrdinů – Avangers, Mickey Mousem, Mimoni, Shrekem a jeho rodinou, Pinocchiem apod. Nechyběly postavy fenoménu Star Wars nebo Transformers a mnoho dalšího. Největší oblibu u našich dětí ovšem získal (kupodivu) starý Fiat. Velké poděkování patří Nikolasi Domikovi, který přirozeně a „rodičovsky“ pomáhal našim nejmenším – prvňáčkům, stejnou neobyčejnou starost projevil i o seniory v MHD. Stal se tak pro ostatní spolužáky dobrým příkladem, že „parťákem“ může být i „sedmák“ s „prvňákem“.

Číst dále

Provoz školy 2020/21 vzhledem ke COVID - 19


Škola zahájí ve školním roce 2020/21 svou činnost v plném rozsahu v souladu s právními předpisy.

Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

V souladu s doporučením MZ ČR škola vyžaduje nošení roušek ve vnitřních prostorách školy (chodby, šatny, WC apod.), opatření neplatí pro děti ve třídě.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u žáků příznaky infekčního onemocnění (teplota, kašel, rýma, bolest v krku, dušnost apod.).

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Důsledně žádáme rodiče, aby neposílali do školy dítě s jakýmikoli příznaky onemocnění. Dále je prosíme, aby nevstupovali do budovy školy.

Příznaky žáka při příchodu do školy:

 • Pokud bude dítě vykazovat známky onemocnění, škola aktivně zajistí oddělení dítěte od kolektivu (dočasná izolace).
 • Škola informuje zákonné zástupce žáka o nutnosti bezodkladného vyzvednutí (převzetí) žáka ze školy.
 • Zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře.

U vstupu do školy, ve třídě, u tělocvičny, jídelny budou rozmístěny prostředky k desinfekci.

 • Žák po příchodu do školy provede desinfekci rukou, během celého pobytu ve škole žák dodržuje zvýšenou (pravidelnou) osobní hygienu.

Ve škole bude prováděno intenzivní větrání učeben.

Distanční vzdělávání

V okamžiku nařízení karantény více jak poloviny žáků třídy mají žáci povinnost se distančně vzdělávat.

 

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018