Upozornění pro žáky II. stupně a jejich rodiče


Od pátku 18. 9. 2020 jsou roušky povinné i během výuky ve třídách z rozhodnutí MZ.

Základní škola Zárubova v Praze 12 vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu


14. 9. úprava zadání a prodloužení termínu podání

Podrobné informace ZDE

Týden zábavy na Zárubovce - zážitkový start nového školního roku


V rámci dílčího projektu „Touláme se se školou“ financovaném MV ČR a MČ Prahy 12 („Integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2020“) jsme školní rok odstartovali již v pondělí 31. srpna odpolednem plným her a zábavy. První školní den byl zpestřen zajímavou interaktivní návštěvou Galerie ocelových figurín. Díky unikátní výstavě vytvořené pouze ruční prací z kovového šrotu jsme se svezli luxusními automobily, potřásli si rukou například s Michaelem Jacksonem a „zapózovali“ s celou řadou hrdinů – Avangers, Mickey Mousem, Mimoni, Shrekem a jeho rodinou, Pinocchiem apod. Nechyběly postavy fenoménu Star Wars nebo Transformers a mnoho dalšího. Největší oblibu u našich dětí ovšem získal (kupodivu) starý Fiat. Velké poděkování patří Nikolasi Domikovi, který přirozeně a „rodičovsky“ pomáhal našim nejmenším – prvňáčkům, stejnou neobyčejnou starost projevil i o seniory v MHD. Stal se tak pro ostatní spolužáky dobrým příkladem, že „parťákem“ může být i „sedmák“ s „prvňákem“.

Číst dále

Provoz školy 2020/21 vzhledem ke COVID - 19


Škola zahájí ve školním roce 2020/21 svou činnost v plném rozsahu v souladu s právními předpisy.

Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

V souladu s doporučením MZ ČR škola vyžaduje nošení roušek ve vnitřních prostorách školy (chodby, šatny, WC apod.), opatření neplatí pro děti ve třídě.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u žáků příznaky infekčního onemocnění (teplota, kašel, rýma, bolest v krku, dušnost apod.).

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Důsledně žádáme rodiče, aby neposílali do školy dítě s jakýmikoli příznaky onemocnění. Dále je prosíme, aby nevstupovali do budovy školy.

Příznaky žáka při příchodu do školy:

 • Pokud bude dítě vykazovat známky onemocnění, škola aktivně zajistí oddělení dítěte od kolektivu (dočasná izolace).
 • Škola informuje zákonné zástupce žáka o nutnosti bezodkladného vyzvednutí (převzetí) žáka ze školy.
 • Zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat praktického lékaře.

U vstupu do školy, ve třídě, u tělocvičny, jídelny budou rozmístěny prostředky k desinfekci.

 • Žák po příchodu do školy provede desinfekci rukou, během celého pobytu ve škole žák dodržuje zvýšenou (pravidelnou) osobní hygienu.

Ve škole bude prováděno intenzivní větrání učeben.

Distanční vzdělávání

V okamžiku nařízení karantény více jak poloviny žáků třídy mají žáci povinnost se distančně vzdělávat.

 

Sběr papíru


 Sběr papíru proběhne ve dnech :

 • 21. 9. - 25. 9. 2020

Prosíme rodiče a žáky, kteří mají papíru velké množství, aby ho před školu přivezli nejlépe do půl osmé, než začnou chodit se sběrem děti a začne se tvořit fronta u váhy. Sběr je lépe mít  PEVNĚ SVÁZANÝ a pokud máte možnost i zvážený. Vyhnete se tak čekání na váhu.

Děkujeme.

Zahájení školního roku 2020/2021


Vyučování

1. 9. 2020

8.00 - 9.40 (2. - 9. třídy)

2. - 4. 9 2020

8.00 - 11. 40 (2. - 9. třídy)

Odpolední vyučování a volitelné předměty od 7. 9. 2020

 

I. třídy

1. 9. 2020  -   sraz před školou v 8.15

aktovky s sebou

Délka vyučování v prvních dnech školního roku

Středa 2. září 2 vyučovací hodiny Konec vyučování v 9.40
Čtvrtek 3. září 3 vyučovací hodiny Konec vyučování v 10.45
Pátek 4. září 3 vyučovací hodiny Konec vyučování v 10.45

od 7. 9. 2020 vyučování dle rozvrhu

 

Provoz školní družiny

začíná 1. září od 6.30 do 17.00 hodin

 

Přípravná třída

1. 9.    8.00 - 9.00

pí. učitelka si vyzvedne děti v 8.00 před školou

od 2. 9.   8.00 - 11.40

Volná místa


ZŠ Zárubova v Praze 12 přijme od 25. 08. 2020 učitele 1. stupně celý úvazek.
Tel: 605 467 692

PRÁZDNINOVÝ JAZYKOVÝ KURZ


ZŠ Zárubova v Praze 12
Projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001381
Společnou cestou k toleranci v multikulturním světě
je spolufinancování Evropskou unií.

V rámci projektu otevíráme

PRÁZDNINOVÝ JAZYKOVÝ KURZ pro malou skupinu (3 – 5 žáků)

 • seznámení se školním prostředím
 • základní slovní zásoba
 • rozvoj komunikačních kompetencí (jazykové hry, pracovní listy, práce s příběhy – pohádky apod.)

Místo:     ZŠ Zárubova v Praze 12
(lektorka si vyzvedne děti před budovou školy, předává je po skončení lekce rodičům)

Čas:        Pondělí 24. 8. 2020 – 28. 8. 2020

 • Pondělí 24. 8. 2020     9,00 – 13,00     
 • Úterý 25. 8. 2020        13,30 – 16,30
 • Středa 26. 8. 2020        13,30 – 16,30    
 • Čtvrtek 27. 8. 2020     13,30 – 16,30
 • Pátek 28. 8. 2020         12,00 – 15,00

Další informace:

Dítě přinese s sebou do školy:

Vyplněnou přihlášku na kurz (pokud jste již neodevzdali ke stažení ZDE)
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení ZDE)
Psací potřeby, pastelky

Pro více informací a případné zaslání přihlášky kontaktujte:
Mgr. Lucii Strejčkovou na emailu luckastejckova@centrum.cz
PaedDr. Dagmar Hůlovou na emailu dagmar.hulova@seznam.cz

Logo EU

Informace pro rodiče budoucích žáků přípravné třídy


Třídní schůzka se bude konat 2.9.2020 v 16 hod.

Pomůcky: viz stránky školy (Předškoláci - Přípravná třída)

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - pomůcky


Seznam věcí, které budou děti do školy potřebovat, naleznete ZDE.

Kritéria hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí šk. roku 2019/2020


Podrobné informace ZDE

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - ŠJ


Přihlášku ke školnímu stravování je nutné vyřídit  v období od 1. června do 26. června 2020.

v kanceláři vedoucího ŠJ pana Hrachovce - případné dotazy na tel.: 739 983 391

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku školního roku 2020/2021


Seznam přijatých žáků do 1. ročníku školního roku 2020/2021 naleznete ZDE

"Bacily" ŠD 13.2.2020


Do školní družiny opět zavítalo Duhové divadlo Praha. Známí herci Eva Horká a Jakub Plzák si pro nás připravili pohádku o tom, jak vyhrát nad bacily. Na přivítanou nám zazpívali písničku Duha. Příběhem nás provázel bacil Červeňák. Dozvěděli jsme se, jak na nás mohou skočit bacily, ale i jak lehce můžeme nastydnout. Co má dělat Kubík, aby se vyléčil? Návštěva paní doktorky, léky, ovoce a zelenina pomohly k jeho uzdravení. Humorná pohádka se všem moc líbila.

Fotogalerie

Zdravé zuby ŠD 6.2.2020


Děti ze školní družiny si zábavnou formou procvičily znalosti o lidském chrupu a o tom, jak správně pečovat o své zuby. Vytvořily smíšené skupinky a vzájemně si pomáhaly. Při vyhlášení ti nejlepší získali diplom a balíček žvýkaček. Ostatní byli za snahu ocenění diplomem a žvýkačkou.

Fotogalerie

Ocenění SCIO


"Družina hledá talent" ŠD 23.1.2020


Pro velký zájem dětí zúčastnit se talentové soutěže, vychovatelky ze školní družiny připravily zábavné odpoledne "Družina hledá talent". Účinkující si připravili různá vystoupení. Například kouzlení, akrobacii, přeskoky přes švihadlo, tanec, zpěv, hru na flétnu, klávesy, vyprávění vtipů, loutkové pohádky "O princeznách" a "O začarované princezně". Porota byla v zastoupení dětí z každého oddělení a paní vychovatelky. Udělovala body v rozmezí 1 - 5. Na závěr jsme všichni poděkovali potleskem. Při vyhlášení byli oceněni nejen vítězové, ale i ostatní účinkující za snahu a velmi pěkná vystoupení.

Fotogalerie

Obvodní kolo dějepisné olympiády 16. 1. 2020


V Domě dětí a mládeže na Opatově se 16. 1. 2020 konalo obvodní kolo dějepisné olympiády. Mapovalo období 1880-1920 v českých i světových dějinách, nejvíce otázek směřovalo na 1. světovou válku a vznik ČSR. Z naší školy se zúčastnili Martin a Alexandr Filip. Postup byl ale tentokráte daleko, ale díky za účast a odvahu.

Zapsal p. uč. František Kadlec

Vánoční pohádka a Ježíšek ve školní družině 19.12.2019


Poslední předvánoční den ve školní družině byl pro děti plný očekávání. Už z dopoledního vyučování, které bylo zakončeno besídkami, přicházely děti nadšené a s dárky. A tak se i nemohly dočkat vánoční pohádky a příchodu Ježíška do školní družiny. V herně nás přivítali Eva Horká a Jakub Plzák z Duhového divadla Praha. Připravili si vánoční příběh o jedné rodince, jak prožívají předvánoční čas. Humorný příběh byl zpestřen koledami, zvyky a tradicemi od Adventu až po Vánoce. Po skončení představení našly děti pod stromečkem dárky, které společně rozbalovaly. Dostaly zajímavé didaktické a společenské hry od firmy Albi, jak do herny, tak i do oddělení. Každý si ještě odnesl rolničku pro štěstí a čokoládové bonbony. Hry jsme získali ze sponzorského daru paní Dlabolové v hodnotě 3000,- Kč. A dále za body z projektu Recyklohraní. Děkujeme Všem, kteří se zapojili a posílají vybité baterie. Nejvíce však panu Salajkovi.

Fotogalerie Vánoční pohádka

Fotogalerie Ježíšek ve školní družině

Vánoční výlet do svíčkárny I., II. a III. oddělení ŠD


Děti a vychovatelky ze školní družiny v tomto předvánočním období navštívily svíčkárnu RODAS v Šestajovicích u Prahy. Po příjezdu se děti rozdělily do skupinek, buď přešly do dílen nebo si šly prohlédnout zvířátka z minifarmy a nasvačily se. První skupinka v čokoládovně malovala barevnou čokoládou na odlitek bílé čokolády, odlévala tabulku čokolády, zdobila ji oříšky, kokosem a pod. Jako dárek všichni dostali čokoládu se lžičkou. Druhá skupinka si ve svíčkárně vyrobila plochou svíčku v podobě kapříka, hvězdičky, srdíčka a jiné. Plnila a vrstvila 7 druhů koupelové mořské soli do sáčku a vyrobila si glycerinové mýdlo. Na závěr si všichni nakoupili drobné dárky v podnikové prodejně. Výlet s vánoční atmosférou se všem moc líbil.

Fotogalerie

Vánoční výlet do svíčkárny IV. a V. oddělení ŠD


Jako každý rok před Vánocemi,  tak i tento rok, navštívily pí. vychovatelky s dětmi ze ŠD svíčkárnu RODAS v Šestajovicích u Prahy. Po příjezdu jsme se společně nasvačili .Děti se pak rozdělily na dvě skupiny - první šla zdobit a barvit svíčky, plnit  a vrstvit pytlíčky koupelovou solí a vykrajovat glycerinová mýdla , druhá do čokoládovny, kde odlévaly tabulku čokolády, následně jí zdobily podle vlastní fantazie (oříšky, mandle, atd.), malovaly čokoládovými barvičkami na odlitek srdíčka a dostaly čokoládu se lžičkou, ze které si mohly doma vyrobit horkou čokoládu. Nakonec jsme navštívili podnikovou prodejnu, kde si děti zakoupily malé dárky pro své blízké k Vánocům. Výlet se všem moc líbil.

Fotogalerie

"Malování na porcelánový hrnek" - ŠD 25. a 28. 11. 2019


Děti ze školní družiny se s velkým zájmem přihlásily do netradiční výtvarné dílny "Malování na porcelánový hrnek". Každý dostal hrnek a podle své fantazie si ho speciálními barvami pomaloval. Všechny děti byly nadšené jak z tvoření, tak i z pocitu, že si odnáší domů svůj hrneček nebo dárek pro svého blízkého. 

Fotogalerie

Beseda s policistou ČR ŠD 7.11.2019


Dne 7. 11. 2019 školní družinu opět navštívil nprap. Jaroslav Bican z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Policie České republiky.
Žáky z 1. B seznámil s prací policisty, s jeho výstrojí  (čepice - ušanka, baret, lodička) a výzbrojí (pistole, pouta, obušek).
Na závěr si děti zahrály hru "Na detektivy ", při které jim pan Bican snímal otisky dlaně. Svůj otisk dlaně a omalovánky si odnesly domů.
Beseda se všem moc líbila.

Fotogalerie

"Halloweenská párty" ŠD 31.10.2019


Vychovatelky ze školní družiny připravily pro děti zábavné odpoledne "Halloweenskou párty". Nejprve jsme se všichni seznámili se svátkem Halloween. Pak se děti rozmístily na 9 stanovišť a začaly plnit strašidelné úkoly (např. pavoučí navlékání, strašidelné skládání, zachraň se před upírem, Frankensteinova lavička a jiné). Za splněný úkol každý dostal sladkou nebo slanou odměnu. Většina dětí si pro tuto akci připravila pěkné masky v podobě koster, duchů, upírů, čarodějnic, mumií, pirátů apod. Na závěr všichni získali Ocenění za statečnost. Poděkování patří žákům 3. a 4. tříd, kteří pomáhali na stanovištích.

Fotogalerie

Generace a my 21. 10. 2019


Ve Viničním domku za dohledu p. starosty Adamce, organizátora p. Pagáče, účasti 7 škol z Prahy 12, se uskutečnil 21. 10 2019 další ročník projektu GENERACE A MY. Naši školu „Zárubovku“ zastupovali skvělí deváťáci David Bízek a Eliška Biláková pod spoluprací pí uč. Strejčkové a p. uč. Kadlece. V jejich hledáčku významných osobností se ocitla paní Jarmila Johnová (disidentka, chartistka 77). Vše skvěle vyšlo a máme hřejivé pocity. I ostatní školy zvládly vše výborně, projektové dopoledne se vydařilo. Tak zase příště a děkujeme za reprezentaci školy.

František Kadlec

Fotogalerie

Posázaví plné slunce a barev 19. 10. 2019


Pojďte se kochat podzimními barvami přírody s námi. Stačí málo. Společně se 7. A, třídním učitelem Františkem Kadlecem a maminkami stačilo v sobotu 19. 10. 2019 sednout na Posázavský pacifik. Za ¾ hodiny se ocitnete v krásné, pestře zbarvené přírodě Posázavské stezky z Kamenného Přívozu do Petrova. Pokud si vezmete špekáčky či něco jiného k opékání, neprohloupíte. Sobota vyšla počasím, krásněji snad ani být nemohlo. Užili jsme si pohodu podél Sázavy, špekáčků, jízdy vlakem, hráli vybíjenou, na závěr skončili v MC Donaldu. Bylo nás dost, rádi Vás přibalíme k nám. Tak neváhejte příště (brzy z jara), kam to bude a kdy se včas dozvíte.

TU 7. A František Kadlec

Fotogalerie

Beseda s policistou ČR ŠD 17.10.2019


Dne 17.10.2019 se žáci z přípravné třídy a 1.A ze školní družiny zúčastnili besedy s nprap. Jaroslavem Bicanem z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Policie České republiky. Beseda byla zaměřená na práci policisty. Jakou používají výstroj (uniforma, různé druhy čepic - ušanka, baret, lodička a jiné) a výzbroj (vysílačka, zbraň, pouta, obušek a jiné). Jaké používají dopravní prostředky a se kterými zvířaty pracují. Pak si děti zahrály hru "Na detektivy" (snímaly otisky). Na závěr všichni získali pexeso s policejní tematikou, reflexní obrázek a do oddělení Tripexeso s dopravními značkami. Dětem se zábavná, ale hlavně poučná beseda moc líbila. Všichni jsme za ní poděkovali potleskem.

Fotogalerie

"Skupinový přírodovědný kvíz" ŠD 10.10.2019


Děti ze školní družiny si zábavnou formou procvičily znalosti o přírodě (tajenky, přesmyčky, přirovnání, hledání slov a jiné). Vytvořily smíšené skupinky a vzájemně si pomáhaly. Při vyhlášení ti nejlepší získali diplom a sladkou odměnu. Ostatní byli za snahu také oceněni malou sladkostí.

Fotogalerie

Ukázková hodina JUDA ŠD 4.10.2019


Děti ze školní družiny se zúčastnily v malé tělocvičně ukázkové hodiny JUDA. Všichni se pobavili, někteří si i tuto sportovní aktivitu vyzkoušeli.

Fotogalerie

"Tvoříme z přírodního materiálu" ŠD 26.9.2019


Vychovatelky s dětmi se vydaly do Lhoteckého lesa, aby vytvořily z přírodního materiálu domečky pro lesní skřítky. Děti samostatně nebo ve smíšených skupinkách si vzájemně pomáhaly a podle své fantazie vymyslely pěkná obydlí i například se zahrádkami a cestičkami. Všem se zábavně tvořivé odpoledne líbilo.

Fotogalerie

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018