Volná místa


ZŠ Zárubova v Praze 12 přijme od 25. 08. 2020 učitele 1. stupně celý úvazek.
Tel: 605 467 692

PRÁZDNINOVÝ JAZYKOVÝ KURZ


ZŠ Zárubova v Praze 12
Projekt CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001381
Společnou cestou k toleranci v multikulturním světě
je spolufinancování Evropskou unií.

V rámci projektu otevíráme

PRÁZDNINOVÝ JAZYKOVÝ KURZ pro malou skupinu (3 – 5 žáků)

 • seznámení se školním prostředím
 • základní slovní zásoba
 • rozvoj komunikačních kompetencí (jazykové hry, pracovní listy, práce s příběhy – pohádky apod.)

Místo:     ZŠ Zárubova v Praze 12
(lektorka si vyzvedne děti před budovou školy, předává je po skončení lekce rodičům)

Čas:        Pondělí 24. 8. 2020 – 28. 8. 2020

 • Pondělí 24. 8. 2020     9,00 – 13,00     
 • Úterý 25. 8. 2020        13,30 – 16,30
 • Středa 26. 8. 2020        13,30 – 16,30    
 • Čtvrtek 27. 8. 2020     13,30 – 16,30
 • Pátek 28. 8. 2020         12,00 – 15,00

Další informace:

Dítě přinese s sebou do školy:

Vyplněnou přihlášku na kurz (pokud jste již neodevzdali ke stažení ZDE)
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení ZDE)
Psací potřeby, pastelky

Pro více informací a případné zaslání přihlášky kontaktujte:
Mgr. Lucii Strejčkovou na emailu luckastejckova@centrum.cz
PaedDr. Dagmar Hůlovou na emailu dagmar.hulova@seznam.cz

Logo EU

Vydání vysvědčení


Žáci si přijdou do školy pro vysvědčení 26. 6. 2020 v obvyklém čase (škola otevřena od 7 40). Ve škole budou do cca 9 hodin.

Žáci, kteří v současné době do školy nechodí, musí mít rodiči podepsané čestné prohlášení (viz příloha ZDE).

Pokud si žák vysvědčení nevyzvedne, dostane je 1. den nového školního roku.

Obědy se budou vydávat  od 10,30 do 12,00 hod (pouze pro žáky, kteří v současnosti chodí na obědy).

Informace pro rodiče budoucích žáků přípravné třídy


Třídní schůzka se bude konat 2.9.2020 v 16 hod.

Pomůcky: viz stránky školy (Předškoláci - Přípravná třída)

Informace pro žáky 9. třídy - Vrácení učebnic


Sraz 18.6. v 7,50 u bočního vchodu TV. Dodržovat hygienické pokyny viz níže.

Přinést:

 • Učebnice - zkontrolovat stav - zalepit
 • Žákovská knížka
 • Klíček od skříňky
 • čip do šk. jídelny
 • potvrzení o převzetí záp. lístku

Aktualizováno 12.6.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - pomůcky


Seznam věcí, které budou děti do školy potřebovat, naleznete ZDE.

Konzultace pro II. stupeň


Konzultace budou probíhat od 8. 6. 2020 dle přiloženého rozvrhu (ZDE).

Žáci na první hodinu přinesou vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stažení ZDE).

 • Nutné dodržet uvedené časy dle rozpisu (ZDE), není možné žáky dodatečně vyzvedávat před školou, sami vcházet nemohou (kontrola přezutí, desinfekce apod.).
 • Příchod do školy – brankou okolo hřiště (vchod u TV) – žák čeká venku na vyzvednutí učitelem.
 • Dodržovat 2metrové odstupy před školou i ve škole.
 • Žáci se nebudou sdružovat po cestě do školy ani ze školy.
 • S sebou je třeba mít 2 náhradní roušky, nebo štít.
 • Nutné přezouvání.
 • Nutné dodržovat zvýšenou hygienu.
 • Obědy pro II. stupeň nebudou zajištěny.
 • Žák, který přijde mimo rozpis, nebude do školy vpuštěn.
 • Výuka bude zaměřena zejména uvedení do učiva nové látky a procvičování, dále je třeba konzultovat s jednotlivými vyučujícími látku z distanční výuky. Rozvrh konzultací ještě jednou ZDE.
 • Žáci 8. ročníku jsou rozděleni do 2 skupin (8. A, 8. B) dle Šj (8. A) a Rj (8. B)

Informace - zubní prohlídky


Informace pro rodiče od  MUDr. Kramerové  (zubní lékařky)

V tomto školním roce již neproběhnou preventivní zubní prohlídky na ZŠ Zárubova.

Objednat své děti můžete na tel. čísle:  602 508 914

 

Informace ŠJ - druhý stupeň


Z provozních důvodů se pro II. stupeň do konce školního roku nevaří.

Informace ŠD - platby


Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o uzavření základních škol jsou žáci automaticky odhlášeni ze ŠD. Vzniklé přeplatky budou převedeny do školního roku 2020-2021. Žákům, kteří v příštím školním roce již nebudou navštěvovat ŠD, budou v září přeplatky vráceny na účet.

Účet budou povinni rodiče sdělit na email : renata.hrachovcova@seznam.cz

Případné dotazy řešte u ved. vychovatelky R.Hrachovcové – tel. č. 733 767 141

Provoz a organizace ŠD


Provoz a organizace ŠD od 25. května - podrobnosti ZDE

Kritéria hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí šk. roku 2019/2020


Podrobné informace ZDE

Dopis rodičům - nástup 25. 5.


Vážení rodiče,

žádáme o závazné informace týkající se nástupu dítěte do školy od 25. 5. 2020.

Jméno dítěte:

Třída:

Nástup do školy:             ano – ne

Školní družina:             ano – ne

Obědy ve školní jídelně:         ano – ne

Naší snahou je zachovat třídní učitele ve svých třídách. Dopolední vyučovací blok bude končit dle rozpisu.

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy

 • Organizace nástupu do školy a ukončení vyučování, obědy ve školní jídelně ZDE
 • Provoz školní družiny ZDE
 • Hygienické pokyny (bude doplněno)
 • Čestné prohlášení ZDE

Vaše rozhodnutí je závazné. Pozdější přihlášení dítěte do školy není možné.

Své rozhodnutí zašlete nejpozději do 18. 5. 2020 třídnímu učiteli.

Informace pro žáky 9. třídy


Důležité:

Rodiče žáků informují nejpozději do 7. 5. (datum určeno MŠMT) vedení školy (písemně na email reditel@zs-zarubova.cz), zda se jejich dítě výuky zúčastní, nebo nezúčastní.

Žáci na první hodinu přinesou vyplněné a podepsané čestné prohlášení (ke stažení ZDE).

 •  začínáme 11. 5. 2020 od 8,00 – sraz v 7,50 před školou, nevstupovat do zádveří, žáky si před školou vyzvedne vyučující
 •  dodržovat 2metrové odstupy před školou i ve škole
 •  žáci se nebudou sdružovat po cestě do školy ani ze školy
 •  s sebou je třeba mít 2 náhradní roušky, nebo štít
 •  nutné přezouvání
 •  nutné dodržovat zvýšenou hygienu
 •  obědy nebudou zajištěny (až od 25. 5.)
 •  žák, který přijde pozdě (po 7,50), nebude do školy vpuštěn
 •  výuka bude zaměřena zejména na přípravu na přijímací zkoušky a opakování učiva (Čj, M, Aj)
 •  žáci budou rozděleni do dvou skupin (podle rozdělení na Aj) a budou docházet do školy 2x týdně

Aj - Hůlová – pondělí, středa

Aj – Olkhovská –  úterý, čtvrtek

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků - ŠJ


Přihlášku ke školnímu stravování je nutné vyřídit  v období od 1. června do 26. června 2020.

v kanceláři vedoucího ŠJ pana Hrachovce - případné dotazy na tel.: 739 983 391

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku školního roku 2020/2021


Seznam přijatých žáků do 1. ročníku školního roku 2020/2021 naleznete ZDE

Informace - Agentura KROUŽKY


Vážení rodiče,

za celý náš „kroužkový tým“ zdravíme vaši rodinu v této nelehké době. Vašim dětem, prosíme, vyřiďte pozdravení od našich lektorů, kteří by už rádi zase byli s dětmi na kroužku!

PLATBA ZA KROUŽKY

V platbě za „2. pololetí“ tohoto školního roku jste dětem předplatili 15 lekcí. Rádi bychom vás ujistili, že sledujeme, jak se současná situace vyvíjí a hned, jak to bude možné, vás budeme informovat o řešení. Vše spočítáme a domluvíme se na náhradních lekcích nebo na finanční náhradě.

KROUŽKY NA DOMA na YouTube

Od pondělí 30. března naleznete na YouTube kanálu KROUŽKY PRO DĚTI zábavná a zajímavá videa od našich lektorů a odborných metodiků. Děti čeká sportování, tvoření, vaření, tancování a zajímavé pokusy v pohodlí domova, jako na našich kroužkách!

Doporučujeme již nyní kliknout na ODEBÍRAT a na ZVONEČEK (upozornění na nová videa) na kanálu KROUŽKY PRO DĚTI (ZDE) na telefonech nebo tabletech, přes které děti videa sledují.

Zajímavé příspěvky pro vás i děti také uveřejňujeme na facebooku (ZDE) a webu www.krouzky.cz.

Naším přáním je přinášet dětem do vašich domovů radost a hravé učení i v čase karantény.

TÝM KROUŽKY

Informace - školní jídelny


Po dobu uzavření školy jsou obědy žákům automaticky odhlášeny.

Vzniklé přeplatky za stravu budou vráceny na konci školního roku.

Domácí studium


Jazyková podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

Informace ZDE

Zadání domácího studia pro jednotlivé ročníky :

1. ročník 4. ročník 7. ročník
2. ročník 5. ročník 8. ročník
3. ročník 6. ročník 9. ročník
přípravná třída

Zadání jsou průběžně doplňována.

Doporučené další zdroje :

Khanova škola - jednotlivé kapitoly formou videolekcí s možností procvičení

Škola s nadhledem - online testy nakladatelství Fraus (vhodné pro všechny ročníky)

Nová škola - nutná registrace za pomocí e-mailu

nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., spustilo dne 16. 3. 2020 online výuku pro žáky 1. ročníku přes YouTube s pedagogem Milošem Novotným.

Živá vysílání můžete sledovat on-line každý den od 9:00 na YouTube kanálu Online výuka.

Matýskova matematika - video lekce matematiky pro 1.- 5. stupeň

Zárubáček


Klub budoucích prvnáčků Zárubáček se vzhledem k přijatým opatřením na ZŠ ruší do odvolání.

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 13 let


V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informujeme o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 13 let.

Podrobné informace : ZDE

Formulář ke stažení :

Verze PDF : ZDE

Verze DOC: ZDE

Stažené a vyplněné formuláře budou potvrzovány ve čtvrtek 2. 4. od 9,00 do 11,00.

Informace pro rodiče - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Praha, 10. 3. 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví

S D Ě L E N Í

Na základě dnešního vyjádření premiéra a ministra zdravotnictví se od středy 11. 3. 2020 (tedy zítřejšího dne) uzavírají základní školy -  provoz základních škol je opatřením přijatým Ministerstvem zdravotnictví na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, od 11. 3. 2020 přerušen do odvolání.

Třídní schůzky 16. března se ruší.

Informace budou průběžně doplňovány dle situace.

Dagmar Bolfová, ředitelka školy

Informace pro rodiče - aktuální epidemiologická situace


Informace vedení školy k aktuální epidemiologické situaci a dotazům zákonných zástupců dětí a žáků školy.

Zde ke stažení

"Bacily" ŠD 13.2.2020


Do školní družiny opět zavítalo Duhové divadlo Praha. Známí herci Eva Horká a Jakub Plzák si pro nás připravili pohádku o tom, jak vyhrát nad bacily. Na přivítanou nám zazpívali písničku Duha. Příběhem nás provázel bacil Červeňák. Dozvěděli jsme se, jak na nás mohou skočit bacily, ale i jak lehce můžeme nastydnout. Co má dělat Kubík, aby se vyléčil? Návštěva paní doktorky, léky, ovoce a zelenina pomohly k jeho uzdravení. Humorná pohádka se všem moc líbila.

Fotogalerie

Zdravé zuby ŠD 6.2.2020


Děti ze školní družiny si zábavnou formou procvičily znalosti o lidském chrupu a o tom, jak správně pečovat o své zuby. Vytvořily smíšené skupinky a vzájemně si pomáhaly. Při vyhlášení ti nejlepší získali diplom a balíček žvýkaček. Ostatní byli za snahu ocenění diplomem a žvýkačkou.

Fotogalerie

Ocenění SCIO


"Družina hledá talent" ŠD 23.1.2020


Pro velký zájem dětí zúčastnit se talentové soutěže, vychovatelky ze školní družiny připravily zábavné odpoledne "Družina hledá talent". Účinkující si připravili různá vystoupení. Například kouzlení, akrobacii, přeskoky přes švihadlo, tanec, zpěv, hru na flétnu, klávesy, vyprávění vtipů, loutkové pohádky "O princeznách" a "O začarované princezně". Porota byla v zastoupení dětí z každého oddělení a paní vychovatelky. Udělovala body v rozmezí 1 - 5. Na závěr jsme všichni poděkovali potleskem. Při vyhlášení byli oceněni nejen vítězové, ale i ostatní účinkující za snahu a velmi pěkná vystoupení.

Fotogalerie

Obvodní kolo dějepisné olympiády 16. 1. 2020


V Domě dětí a mládeže na Opatově se 16. 1. 2020 konalo obvodní kolo dějepisné olympiády. Mapovalo období 1880-1920 v českých i světových dějinách, nejvíce otázek směřovalo na 1. světovou válku a vznik ČSR. Z naší školy se zúčastnili Martin a Alexandr Filip. Postup byl ale tentokráte daleko, ale díky za účast a odvahu.

Zapsal p. uč. František Kadlec

Informace pro rodiče - Agentura KROUŽKY


Nabídka kroužků pořádaných agenturou "Kroužky" na 2. pololetí viz příloha:

Nabídka agentury KROUŽKY

Nabídka táborů pořádaných agenturou "Kroužky" :

Info tábor

Vánoční pohádka a Ježíšek ve školní družině 19.12.2019


Poslední předvánoční den ve školní družině byl pro děti plný očekávání. Už z dopoledního vyučování, které bylo zakončeno besídkami, přicházely děti nadšené a s dárky. A tak se i nemohly dočkat vánoční pohádky a příchodu Ježíška do školní družiny. V herně nás přivítali Eva Horká a Jakub Plzák z Duhového divadla Praha. Připravili si vánoční příběh o jedné rodince, jak prožívají předvánoční čas. Humorný příběh byl zpestřen koledami, zvyky a tradicemi od Adventu až po Vánoce. Po skončení představení našly děti pod stromečkem dárky, které společně rozbalovaly. Dostaly zajímavé didaktické a společenské hry od firmy Albi, jak do herny, tak i do oddělení. Každý si ještě odnesl rolničku pro štěstí a čokoládové bonbony. Hry jsme získali ze sponzorského daru paní Dlabolové v hodnotě 3000,- Kč. A dále za body z projektu Recyklohraní. Děkujeme Všem, kteří se zapojili a posílají vybité baterie. Nejvíce však panu Salajkovi.

Fotogalerie Vánoční pohádka

Fotogalerie Ježíšek ve školní družině

Vánoční výlet do svíčkárny I., II. a III. oddělení ŠD


Děti a vychovatelky ze školní družiny v tomto předvánočním období navštívily svíčkárnu RODAS v Šestajovicích u Prahy. Po příjezdu se děti rozdělily do skupinek, buď přešly do dílen nebo si šly prohlédnout zvířátka z minifarmy a nasvačily se. První skupinka v čokoládovně malovala barevnou čokoládou na odlitek bílé čokolády, odlévala tabulku čokolády, zdobila ji oříšky, kokosem a pod. Jako dárek všichni dostali čokoládu se lžičkou. Druhá skupinka si ve svíčkárně vyrobila plochou svíčku v podobě kapříka, hvězdičky, srdíčka a jiné. Plnila a vrstvila 7 druhů koupelové mořské soli do sáčku a vyrobila si glycerinové mýdlo. Na závěr si všichni nakoupili drobné dárky v podnikové prodejně. Výlet s vánoční atmosférou se všem moc líbil.

Fotogalerie

Vánoční výlet do svíčkárny IV. a V. oddělení ŠD


Jako každý rok před Vánocemi,  tak i tento rok, navštívily pí. vychovatelky s dětmi ze ŠD svíčkárnu RODAS v Šestajovicích u Prahy. Po příjezdu jsme se společně nasvačili .Děti se pak rozdělily na dvě skupiny - první šla zdobit a barvit svíčky, plnit  a vrstvit pytlíčky koupelovou solí a vykrajovat glycerinová mýdla , druhá do čokoládovny, kde odlévaly tabulku čokolády, následně jí zdobily podle vlastní fantazie (oříšky, mandle, atd.), malovaly čokoládovými barvičkami na odlitek srdíčka a dostaly čokoládu se lžičkou, ze které si mohly doma vyrobit horkou čokoládu. Nakonec jsme navštívili podnikovou prodejnu, kde si děti zakoupily malé dárky pro své blízké k Vánocům. Výlet se všem moc líbil.

Fotogalerie

"Malování na porcelánový hrnek" - ŠD 25. a 28. 11. 2019


Děti ze školní družiny se s velkým zájmem přihlásily do netradiční výtvarné dílny "Malování na porcelánový hrnek". Každý dostal hrnek a podle své fantazie si ho speciálními barvami pomaloval. Všechny děti byly nadšené jak z tvoření, tak i z pocitu, že si odnáší domů svůj hrneček nebo dárek pro svého blízkého. 

Fotogalerie

KnihoMAP 2019


Zveme Vás na knižní trh KnihoMAP 2019, který pořádá MAP Praha 12. 

Podrobný program k akci najdete na webu MAP Praha 12: http://www.mappraha12.cz/knihomap-2019/

Beseda s policistou ČR ŠD 7.11.2019


Dne 7. 11. 2019 školní družinu opět navštívil nprap. Jaroslav Bican z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Policie České republiky.
Žáky z 1. B seznámil s prací policisty, s jeho výstrojí  (čepice - ušanka, baret, lodička) a výzbrojí (pistole, pouta, obušek).
Na závěr si děti zahrály hru "Na detektivy ", při které jim pan Bican snímal otisky dlaně. Svůj otisk dlaně a omalovánky si odnesly domů.
Beseda se všem moc líbila.

Fotogalerie

"Halloweenská párty" ŠD 31.10.2019


Vychovatelky ze školní družiny připravily pro děti zábavné odpoledne "Halloweenskou párty". Nejprve jsme se všichni seznámili se svátkem Halloween. Pak se děti rozmístily na 9 stanovišť a začaly plnit strašidelné úkoly (např. pavoučí navlékání, strašidelné skládání, zachraň se před upírem, Frankensteinova lavička a jiné). Za splněný úkol každý dostal sladkou nebo slanou odměnu. Většina dětí si pro tuto akci připravila pěkné masky v podobě koster, duchů, upírů, čarodějnic, mumií, pirátů apod. Na závěr všichni získali Ocenění za statečnost. Poděkování patří žákům 3. a 4. tříd, kteří pomáhali na stanovištích.

Fotogalerie

Generace a my 21. 10. 2019


Ve Viničním domku za dohledu p. starosty Adamce, organizátora p. Pagáče, účasti 7 škol z Prahy 12, se uskutečnil 21. 10 2019 další ročník projektu GENERACE A MY. Naši školu „Zárubovku“ zastupovali skvělí deváťáci David Bízek a Eliška Biláková pod spoluprací pí uč. Strejčkové a p. uč. Kadlece. V jejich hledáčku významných osobností se ocitla paní Jarmila Johnová (disidentka, chartistka 77). Vše skvěle vyšlo a máme hřejivé pocity. I ostatní školy zvládly vše výborně, projektové dopoledne se vydařilo. Tak zase příště a děkujeme za reprezentaci školy.

František Kadlec

Fotogalerie

Posázaví plné slunce a barev 19. 10. 2019


Pojďte se kochat podzimními barvami přírody s námi. Stačí málo. Společně se 7. A, třídním učitelem Františkem Kadlecem a maminkami stačilo v sobotu 19. 10. 2019 sednout na Posázavský pacifik. Za ¾ hodiny se ocitnete v krásné, pestře zbarvené přírodě Posázavské stezky z Kamenného Přívozu do Petrova. Pokud si vezmete špekáčky či něco jiného k opékání, neprohloupíte. Sobota vyšla počasím, krásněji snad ani být nemohlo. Užili jsme si pohodu podél Sázavy, špekáčků, jízdy vlakem, hráli vybíjenou, na závěr skončili v MC Donaldu. Bylo nás dost, rádi Vás přibalíme k nám. Tak neváhejte příště (brzy z jara), kam to bude a kdy se včas dozvíte.

TU 7. A František Kadlec

Fotogalerie

Beseda s policistou ČR ŠD 17.10.2019


Dne 17.10.2019 se žáci z přípravné třídy a 1.A ze školní družiny zúčastnili besedy s nprap. Jaroslavem Bicanem z Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Policie České republiky. Beseda byla zaměřená na práci policisty. Jakou používají výstroj (uniforma, různé druhy čepic - ušanka, baret, lodička a jiné) a výzbroj (vysílačka, zbraň, pouta, obušek a jiné). Jaké používají dopravní prostředky a se kterými zvířaty pracují. Pak si děti zahrály hru "Na detektivy" (snímaly otisky). Na závěr všichni získali pexeso s policejní tematikou, reflexní obrázek a do oddělení Tripexeso s dopravními značkami. Dětem se zábavná, ale hlavně poučná beseda moc líbila. Všichni jsme za ní poděkovali potleskem.

Fotogalerie

"Skupinový přírodovědný kvíz" ŠD 10.10.2019


Děti ze školní družiny si zábavnou formou procvičily znalosti o přírodě (tajenky, přesmyčky, přirovnání, hledání slov a jiné). Vytvořily smíšené skupinky a vzájemně si pomáhaly. Při vyhlášení ti nejlepší získali diplom a sladkou odměnu. Ostatní byli za snahu také oceněni malou sladkostí.

Fotogalerie

Ukázková hodina JUDA ŠD 4.10.2019


Děti ze školní družiny se zúčastnily v malé tělocvičně ukázkové hodiny JUDA. Všichni se pobavili, někteří si i tuto sportovní aktivitu vyzkoušeli.

Fotogalerie

"Tvoříme z přírodního materiálu" ŠD 26.9.2019


Vychovatelky s dětmi se vydaly do Lhoteckého lesa, aby vytvořily z přírodního materiálu domečky pro lesní skřítky. Děti samostatně nebo ve smíšených skupinkách si vzájemně pomáhaly a podle své fantazie vymyslely pěkná obydlí i například se zahrádkami a cestičkami. Všem se zábavně tvořivé odpoledne líbilo.

Fotogalerie

Adresa:
Geo souřadnice:
IČ:
Ústředna, záznamník:
Zárubova 977/17, Praha 4 - Kamýk, 14200
N 50°00′52″ E 14°25′57″
60437197
241 713 624
E-mail:

Ředitel:
E-mail:
Telefon:
zs.zarubova@seznam.cz
hospodarka@zs-zarubova.cz
Mgr. Dagmar Bolfová
reditel@zs-zarubova.cz
241 716 507
 

Copyright © ZŠ Zárubova 2006-2018